پرسشنامه سنجش نگرش در مورد استفاده از ماهواره

پرسشنامه سنجش نگرش در مورد استفاده از ماهواره

پرسشنامه استاندارد سنجش نگرش در مورد استفاده از ماهواره

پرسشنامه سنجش نگرش در مورد استفاده از ماهواره توسط صدق آمیز (1388) تهیه شده است که دارای 10 سوال بوده . و هدف آن سنجش نگرش در مورد استفاده از ماهواره می باشد. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه
ماهواره، یکی از رسانه های قدرتمند ارتباط جمعی به شمار می آید. این ابزار، به دلیل ویژگی‌های منحصر به فرد خود، قادر است پیام‌های تصویری را به دورترین نقاط منتقل کند. و تعداد بی‌شماری از افراد را در سراسر دنیا مورد خطاب قرار دهد. همچنان که ماهواره می تواند در هشیار کردن، اطلاع‌رسانی و درحوزه پژوهش، سیاست و … نقش مهمی داشته باشد،. برنامه های تخریبی و نابهنجاری نیز دارد، تا جایی که برخی از جامعه شناسان . و کارشناسان فرهنگی را برآن داشته تا برای مصونیت جامعه انسانی، بویژه نهاد خانواده چاره اندیشی کنند. بدین ترتیب، تاثیر برنامه‌های این ابزار قدرتمند بر افکار عمومی و عملکرد آن را بویژه از نظر تربیتی و جامعه پذیری نباید از نظر دور داشت. (صدق آمیز، 1388).

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از نگرش در مورد استفاده از ماهواره نمره ای است. که کارکنان به سوالات 10 گویه ای پرسشنامه سنجش نگرش در مورد استفاده از ماهواره می دهند .

پرسشنامه در مورد ماهواره

روایی و پایایی پرسشنامه

پایایی
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. ( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). پایایی این پرسشنامه با محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ…… ( پایایی درون فایل)

روایی
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،۱۳۹۰).( روایی درون فایل).

مشخصات پرسشنامه سنجش نگرش در مورد استفاده از ماهواره

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 10 سوال
تعداد مولفه: تک مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مقاله بیس: دارد (از پایگاه معتبر امرالد)
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 7
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 7

فرمت فایل: WORD