پرسشنامه ارزیابی ریسک زنجیره تأمین در صنعت لوازم‌ خانگی

پرسشنامه ارزیابی ریسک زنجیره تأمین در صنعت لوازم‌ خانگی

پرسشنامه استاندارد ارزیابی ریسک زنجیره تأمین در صنعت لوازم‌ خانگی

پرسشنامه استاندارد ارزیابی ریسک زنجیره تأمین در صنعت لوازم‌ خانگی شامل 31 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی پرسشنامه
زنجیره تأمین : شبکه‌ای از سازمان‌ های مستقل و مرتبط است که با تشریک‌ مساعی در راستای کنترل،. مدیریت و بهبود جریان مواد و اطلاعات، از تأمین‌کنندگان تا مصرف‌ کنندگان نهایی با یکدیگر همکاری می‌کنند تا رضایت مشتری را برآورده سازند.

مدیریت زنجیره تأمین : مدیریت زنجیره تأمین مجموعه اقداماتی است که طی آن سعی می‌شود. عرضه‌ کنندگان خدمات و کالا، تولید کنندگان، انبارها و فروشندگان به‌ طوری ادغام شوند که کالا به مقدار بهینه تولید شود. و مقادیر بهینه به مکان های مناسب و در زمان مناسب ارسال گردد. و با انجام این مجموعه عملیات درحالی‌که رضایت مشتری حاصل می‌شود حداقل هزینه‌ها نیز حاصل می‌شود.

مدیریت ریسک : عبارت است از فرآیند مستند سازی تصمیمات نهایی اتخاذشده و شناسایی. و به‌ کارگیری معیارهایی که می‌توان از آن‌ها جهت رساندن ریسک تا سطحی قابل‌ قبول استفاده نمود.

ریسک زنجیره تأمین : ریسک تأمین احتمال شکست در یک حادثه در ارتباط با یک منبع منحصر به‌ فرد . و یا عرضه در بازار اتفاق می‌افتد و نتایج آن ناتوانی در خرید شرکت برای پاسخگویی به تقاضای مشتری . یا باعث تهدید در ایمنی وزندگی مشتری می‌گردد.

مدیریت ریسک زنجیره تأمین : به‌ عنوان یک فعالیت مدیریتی می‌تواند به‌ منظور شناسایی . و مدیریت ریسک‌ها برای زنجیره تأمین از طریق رویکرد همکارانه در میان اعضاء زنجیره تأمین برای کاهش آسیب‌ پذیری زنجیره تأمین تعریف می‌شود.

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از ارزیابی ریسک زنجیره تأمین در صنعت لوازم‌ خانگی نمره ای است. که پاسخ دهنده گان به سوالات 31 گویه ای پرسشنامه ارزیابی ریسک زنجیره تأمین در صنعت لوازم‌ خانگی می دهند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش (فهیمی، 1393) روایی پرسشنامه توسط متخصصان تأیید شده است.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. ( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش (فهیمی، 1393) پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ به ترتیب زیر به دست آمده است.

مشخصات پرسشنامه ارزیابی ریسک زنجیره تأمین در صنعت لوازم‌ خانگی

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 31 سوال
تعداد مولفه: تک مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 4
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 31

فرمت فایل: WORD