پاورپوینت مبانی محاسبات سازه های نگهبان خرپایی

پاورپوینت مبانی محاسبات سازه های نگهبان خرپایی

محاسبه سازه های نگهبان خرپایی فرآیند تعیین نیروهای داخلی و تنش ها در اعضای سازه است این محاسبات برای اطمینان از پایداری و ایمنی سازه ضروری است.

مراحل محاسبه سازه های نگهبان خرپایی

محاسبه سازه های نگهبان خرپایی معمولاً در چند مرحله انجام می شود.

1- تحلیل اولیه
در این مرحله، نیروهای وارد بر سازه تعیین می شوند. این نیروها شامل نیروی رانشی خاک، نیروی وزن سازه و سربار می باشند.

نیروهای وارد بر سازه نگهبان خرپایی

نیروهای وارد بر سازه نگهبان خرپایی

2- تحلیل سازه
در این مرحله، نیروهای داخلی در اعضای سازه محاسبه می شوند. این محاسبات معمولاً با استفاده از روش های تحلیلی یا عددی انجام می شود.

3- بررسی پایداری سازه
در این مرحله، پایداری سازه در برابر خمش، پیچش و تغییر شکل بررسی می شود.

4- بررسی ظرفیت باربری سازه
در این مرحله، ظرفیت باربری سازه در برابر نیروهای وارده تعیین می شود.

روش های تحلیل سازه های نگهبان خرپایی

برای تحلیل سازه های نگهبان خرپایی، می توان از روش های تحلیلی یا عددی استفاده کرد.

روش های تحلیلی

روش های تحلیلی، روش هایی هستند که با استفاده از روابط ریاضی، نیروهای داخلی در اعضای سازه را محاسبه می کنند. این روش ها معمولاً برای سازه های ساده و کوچک کاربرد دارند.

روش های عددی

روش های عددی، روش هایی هستند که با استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری، نیروهای داخلی در اعضای سازه را محاسبه می کنند. این روش ها برای سازه های پیچیده و بزرگ کاربرد دارند.

نرم افزارهای مهندسی

برای محاسبه سازه های نگهبان خرپایی، می توان از نرم افزارهای مهندسی مختلفی استفاده کرد. برخی از نرم افزارهای رایج برای این منظور عبارتند از:

  • STAAD.Pro
  • SAP2000
  • ANSYS

بارگذاری

بار وارد بر سازه های نگهبان در واقع همان نیروی ناشی از رانش خاک است که ممکن است همراه با بار ناشی از سربار کنار گود نیز باشد. رانش خاک به طور کلی در سه حالت محاسبه می شود: حالت محرک، حالت مقاوم و حالت سکون.

برای طراحی سازه های نگهبان، همانند دیوارهای حایل، معمولاً نیروی رانشی خاک را بر مبنای رانش محرک محاسبه می کنند. برای محاسبة رانش محرک میتوان هم از نظریة رانکین و هم از نظریة کولن استفاده کرد. در این قسمت از نظریة رانکین استفاده شده است.

فهرست مطالب
بارگذاری
نیروی وارد بر هر یک از خرپاها
عمق پایدار گود
طراحی شمع برای تحمّل نیروی کششی
محاسبه وزن
محاسبه نیروی کششی عضو قائم خرپا
محاسبه حداقل طول لازم برای شمع
طراحی پی از نظر بار قائم وارد بر آن
طراحی پی از نظر بار قائم وارد بر آن
حداقل عرض پی
نیروی محرک
اندرکنش خاک و سازه
تاثیر آب

پاورپوینت مبانی محاسبات سازه های نگهبان خرپایی در قالب 28 اسلاید تهیه و تدوین شده است.

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 28

فرمت فایل: پاورپوینت