پاورپوینت شیوه های تلفیق مواد درسی

پاورپوینت شیوه های تلفیق مواد درسی

شیوه های تلفیق مواد درسی

پاورپوینت شیوه های تلفیق مواد درسی
شیوه موازی سازی رشته ها
مواری ساختن و ارتباط دادن تلاشی است که در آن دو رشته یا بیشتر با یکدیگر هماهنگ و مرتبط می شوند.
آنچه در یک رشته یاد گرفته میشود با یادگیری هماهنگ در یک رشته دیگر تقویت میگردد.
این برنامه به دو صورت تهیه می شود:
تلاشی است که در آن محتوای علوم طبیعی با مفاهیم ریاضیات ارتباط دارد.
ارتباط مطالعه زبان بومی با مطالعه تاریخ پیوند داده می شود.

محاسن:
این شیوه نسبتا بدون زحمت است.
معلمان طرح برنامه درسی را جز در یک مورد تغییر نمی دهند.
بعضی از موضوعات انعطاف پذیرتر از بقیه هستند.
میتوان تدریس دروس مختلف را به طورهم جهت و موافق انجام داد.

معایب:
دانش آموزان مفاهیم را بطور مجزا مطالعه میکنند و ارتباط حوزه های مختلف دانش را نمی فهمند.

شیوه سازماندهی چند رشته ای

در این شیوه یک موضوع در دروس گوناگون و مرتبط ادغام میشود. و هر یک از دروس موضوع مورد نظر را از منظر خاص خود بررسی می کند.

مهمترین امتیاز این شیوه
یک موضوع را بطورهمه جانبه ودر کلیت خود ارائه میدهد.
در این شیوه همه ویژگیها و شرایط برررسی میشوند.
موضوعات و مسائل مورد مطالعه از واقعیت های زندگی گرفته میشوند.
برداشتن حد و مرز میان رشته های علمی ، جامعه اندیشی و قابلیت انتقال یادگیری به موقعیتهای جدید.

فهرست مطالب
شیوه ها و سطوح مختلف رویکرد تلفیقی
شیوه موازی سازی رشته ها
شیوه سازماندهی چند رشته ای
شیوه سازماندهی بین رشته ای
شیوه سازماندهی فرارشته ای
شیوه سازماندهی مارپیچی
شیوه سازماندهی براساس ساختار دانش
علاقه به رشته های علمی
توسعه تدریجی محیط اجتماعی
توالی زمانی
از مساله تا کشف

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 50

فرمت فایل: پاورپوینت