پاورپوینت سازمان های شبدری

پاورپوینت سازمان های شبدری

Shamrock Organizations
در اوایل دهه 1990، چارلز هندی پیش‌بینی کرد که سازمان‌های آینده به جای سازمان‌ های سنتی، به سازمان‌ های شبدری تبدیل می‌شوند. این سازمان‌ها به عنوان سازمان‌های مجازی شناخته می‌شوند و بیشتر ویژگی‌های فیزیکی را نخواهند داشت. ساختار سازمان‌های شبدری به‌طور کاملاً متفاوتی عمل می‌کند. تعداد لایه‌های مدیریت در این سازمان‌ها کاهش می‌یابد و مدیریت به جای اینکه نمایانگر یک طبقه تشریفاتی و بالا در سازمان باشد، بیشتر به عنوان یک فعالیت حرفه‌ای در نظر گرفته می‌شود.

فلسفه نامگذاری سازمان شبدری چیست؟
شبدر، نماد ملی ایرلند، یک گیاه کوچک است که دارای سه برگ به هر ساقه‌ اش متصل می‌شود. من از این نماد به گونه‌ای استفاده می‌کنم که مفهوم تشکیل سازمان‌های امروزی از سه گروه مختلف افراد را بیان کنم. این گروه‌ها انتظارات متفاوتی دارند و شیوه مدیریت در برابر آنها تغییر می‌کند. به جای داشتن یک نیروی کار یکنواخت، اکنون با سه نیروی کار روبرو هستیم که هر یک تعهد متفاوتی نسبت به سازمان دارند.

نخستین برگ شبدر
نمایشگر کارکنان اصلی است که من ترجیح می دهم آنهارا هسته متخصص بنامم؛ زیرا از افراد صاحب صلاحیت، متخصصـان یا تکنسین ها یا مدیران تشکیل می شود.
اینها کسانی هستند که برای سازمان ضروری اند.

اگر آنها را از دست بدهید سازمان را از دست داده اید. به این افراد نمی توان امر و نهی کرد و به آنها گفت چه کار بکنند. آنها خود را به نوعی شریک شرکت می داننـد و می خواهنـد به آنها به چشم همکار نگاه کنند نه زیردست.

کارکنان کلیدی؛ حرفه ای هایی با هوش و پراستعداد که ساعتهای طولانی کار می کنند و دستمزد زیاد می گیرند.
قسمت  اصلی سازمان با افراد حرفه ای با تخصص های بالا در زمینه فنی و دانش مدیریت؛ این گروه با در دست داشتن اطلاعات حساس و دانش خاصی که سازمان را از رقبای آن متمایز می سازد  رکن اصلی سازمان می شوند.
جایگزینی این افراد غیر ممکن است و معمولاً سازمان ها به این اعضای خود  حقوق و مزایای چشمگیری می پردازند.

فهرست مطالب
فلسفه نامگذاری سازمان شبدری چیست؟
سازمان شبدری چارلز هندی
سازمان شبدری چگونه باید اداره شود؟
خصوصیت اصلی سازمانهای شبدری
سازمان فدرال
تعریف سازمان فدرال
ویژگی های یک سازمان فدرال
فدرالیسم وتمرکز زدائی
تعریف سازمان های مهم

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 43

فرمت فایل: پاورپوینت