پاورپوینت توقعات از فضاهای شهری 25 اسلاید

پاورپوینت توقعات از فضاهای شهری 25 اسلاید

فایل پاورپوینت توقعات از فضاهای شهری حاوی 25 اسلاید می باشد.

خیابان شهری
خیابان شهری مکان هایی هستند که تعاملات اجتماعی و جنب و جوش شهری در آنها به حداکثر می رسد.
ذهن شهروندان را انباشته از خاطرات جمعی و ذهنیت های مشترک راجع به نوع و چگونگی حیات مدنی می گردانند.
محصول رشد تدریجی و روند طبیعی تغییرات در شهر می باشند.

سرزندگی
هر خیابان شهری به عنوان ساختار اانعطاف پذیری
دائما تلاش می کند تا پذیرای تنوع در وقایع شهری و در ساعات و روزهای مختلف باشد.

خاطره انگیزی
این فضا بایستی از تمام امکانات زمینه ای خود استفاده کند تا با ایجاد فضایی خاطره انگیز برای شهروندان، همواره انگیزه های جدی درآنها، جهت حضور، نظارت، نگهداری و … بوجود آورد.

ایمنی
از آنجایی که حضور سواره و پیاده، کودک و بزرگسال، پیر و معلول، و … همواره در آن مجاز می باشد، توجه به انواع مسائل ایمنی از اهم موضوعات است.

سرزندگی
مهمترین مکان زندگی جمعی شهروندان
در هیچ ساعتی از شبانه روز نباید تهی گردد
تنوع عملکردی:
تنوع در نوع کاربری ها
زمان ارائه خدمات
گروه های مختلف مراجعه کننده

فهرست مطالب:
تعریف
توقعات موردی از خیابان شهری
سرزندگی
انعطاف پذیری
سرزندگی
امنیت در عملکرد
انعطاف در کالبد
خاطره انگیزی
ایجاد محیطی مانوس

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 25

فرمت فایل: پاورپوینت