پاورپوینت ارزیابی مدیریت عملکرد

پاورپوینت ارزیابی مدیریت عملکرد

مدیریت ارزیابی عملکرد ، ارزیابی‌ عملکرد فرایندی‌ است‌ که‌ درآن‌ مدیران‌ و سر پرستان‌ رفتار کارکنان‌ را مشاهده‌ و بررسی‌ می‌کنند تا بتوانند بازخوردهای‌ لازم‌ را درباره‌ نقاط‌ قوت‌ و ضعف‌ رفتارشان‌ به‌ آنها ارائه‌ کنند. ارزیابی‌ عملکرد عبارتست‌ از تعیین‌ درجه‌ کفایت‌ و لیاقت‌ کارکنان‌ از لحاظ‌ انجام‌ وظایف‌ محوله‌ و قبول‌ مسئولیتها در سازمان‌ که‌ این‌ ارزیابی‌ باید به‌ طور عینی‌ و منظم‌ انجام‌ پذیرد. ارزیابی‌ عملکرد «یعنی‌ سنجش‌ نسبی‌ عملکرد انسانی‌ در رابطه‌ با نحوه‌ انجام‌ کار مشخص‌ در یک‌ دوره‌ زمانی‌ معین‌ درمقایسه‌ با استاندارد انجام‌ کار و همچنین‌ تعیین‌ استعداد و ظرفیتهای‌ بالقوه‌ فرد به‌ منظور برنامه‌ ریزی‌ در جهت‌ به‌ فعلیت‌ در آوردن‌ آنها».

رویکردها و روش های ارزشیابی عملکرد کارکنان

پاورپوینت مدیریت ارزیابی عملکرد

فهرست مطالب پاورپوینت

  1. مدیریت عملکرد نه ارزیابی عملکرد
  2. جایگاه ارزیابی عملکرد
  3. هدف های ارزیابی عملکرد
  4. نکات مورد ارزیابی
  5. تعیین شاخص های ارزیابی با مشارکت کارکنان
  6. تعیین دوره زمانی تحقق اهداف
  7. شاخص های انتخاب روش بهینه
  8. روش های ارزیابی عملکرد
  9. ارزیابی کنندگان عملکرد
  10. ویژگی های ارزیابی کنند گان

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 20

فرمت فایل: پاورپوینت