سیستم های اطلاعات بیمارستانی ابزاری برای بهبود کیفیت مراقبت های بهداشتی

سیستم های اطلاعات بیمارستانی ابزاری برای بهبود کیفیت مراقبت های بهداشتی

مقدمه
سیستم های اطلاعات بیمارستانی از اهمیت چشمگیری در بهبود کیفیت مراقبت های بهداشتی و درمانی برخوردارند. هدف اصلی این سیستم‌ها بهبود مدیریت اجرایی و بالینی بیمارستان‌ها است. مدارک پزشکی به عنوان یک جزء اساسی در این سیستم‌ها علاوه بر توفیر اطلاعات مهم برای تصمیم‌گیری‌های پزشکی ابزار ارتباطی موثر بین متخصصین مراقبت های بهداشتی درمانی محسوب می‌شود. این مقاله با هدف معرفی و بررسی اهداف مدارک پزشکی در سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی از جمله ارزیابی مراقبت‌ها به عنوان مدرک قانونی ، امکان پژوهش و آموزش، اعتباربخشی و تائید مراکز درمانی، بازپرداخت هزینه‌های درمانی توسط سازمان‌های بیمه، بهبود عملکرد و ارزیابی توسط کمیته‌های بیمارستانی و … به بررسی مفهومی و تاریخچه پرونده‌های الکترونیکی پزشکی پرداخته و انواع مختلف آنها را معرفی می‌نماید.

تاریخچه پرونده‌ های الکترونیکی
پرونده‌های الکترونیکی پزشکی (EMR) از دهه 1960 در حوزه بستری به وجود آمد و ابتدا از ایستگاه‌های پرستاری شروع شد. در دهه ۱۹۸۰ این سیستم‌ها در حوزه سرپایی نیز گسترش یافت. انواع مختلف پرونده‌های الکترونیکی شامل EMR، EPR، CPR، EHCR، PHR، DMR، CMR، و EHR مطرح شده است. سپس در تعریف سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS) به عنوان یک نظام اطلاعاتی جامع و یکپارچه برای مدیریت اجرایی و بالینی بیمارستان‌ها پرداخته شده و تاریخچه توسعه HIS در ایران از دهه ۶۰ گرفته تا دهه ۸۰ را به صورت جامع بررسی نموده است.

فهرست مطالب
مدارک پزشکی و پرونده الکترونیکی در بیمارستان
انواع اطلاعات مرتبط با بیمار، روش‌ های مدیریت اطلاعات، کد گذاری‌ ها و طبقه‌ بندی‌ها
انواع نظام‌های اطلاعات بیمارستانی، ضرورت استفاده و اجزای آن
تعامل با سایر نظام‌های اطلاعاتی
جایگاه نظام اطلاعات بیمارستانی در نظام اطلاعات مدیریت بیمارستان و نقش آن در بهبود فرآیندها، تعاملات انسانی
کاربردهای بالینی، تصمیم‌یاری، هزینه-پیامد
سیر تکاملی، مدل توسعه سیستم‌های اطلاعاتی و راه‌حل‌های فنی
ارزیابی سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی
مراجع

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 156

فرمت فایل: پاورپوینت