گزارش کارآموزی پالایشگاه نفت کرمانشاه

گزارش کارآموزی پالایشگاه نفت کرمانشاه

گزارش کارآموزی پالایشگاه نفت کرمانشاه درباره تجربیات من در پالایشگاه نفت کرمانشاه و بررسی فرآیندهای نفتی و پالایشگاهی اطلاعات ارزشمندی ارائه می‌دهد. این گزارش شامل توضیحات جامع در مورد تولید، کنترل کیفیت، ایمنی، و بهره‌ وری پالایشگاه است.

تاریخچه:

پالایشگاه کرمانشاه در سال ۱۳۱۴ با تولید روزانه ۴۲۰۰ شبکه، در شمال شهر کرمانشاه در کنار رودخانه قره مو شروع به غعالیت کرد. در سال ۱۳۴۰ طرح توسعۀ پالایشگاه به ظریت ۱۵۰۰۰ شبکه در روز به انجام رسید و در ۲۷ اردیبهشت سال ۱۳۵۰ به طور رسمی افتتاح شد، متماقب آن ظرفیت پالایشگاه در سال ۱۳۵۷ به حدود ۱۹۰۰۰ شبکه در روز افزایش یافت. همزمان با احداث پالایشگاه، خط لوله ۳ اینچ نفت شهر برپیده و به جای آن خط لوله ای به قطر ۸ اینچ و به طول۲۶۰ کیلومتر احداث شده در آبان ماه ۱۳۶۲ نیز خط لوله افرینه به کرمانشاه به قطر ۱۶ اینچ و به طول ۱۷۲ کیلومتر آماده بهره برداری شد.

در حال حاضر خوراک پالایشگاه از طریق دو خط لوله نفت شهر به کرمانشاه و اهواز به کرمانشاه و حوزه سرکان ماله کوه تأمین می شود. در سال ۱۳۶۳ نیز با ایجاد تغییراتی تحت عنوان پروژه نوسازی، ظرفیت پالایشی آن به حدود ۳۰۰۰۰ شبکه در روز افزایش داده شد که نسبت به رفیت طراحی اولیه ۱۰۰ درصد افزایش نشان می دهد. در سال ۱۳۷۸ شرکت پالایش نفت کرمانشاه به ثبت رسید و پالایشگاه در زیر مجموعۀ آن قرار گرفت.

پروژه های اجرا شده:

 1. تغییرات آرایش و تعداد مبدلهای پیشگرم
 2. نصب Studed tube در قسمت کنوکسیون کوره تقطیر
 3. نصب فلاش درام
 4. نصب دوده گیر در کوره واحد تقطیر
 5. نصب دستگاه نمک گیر
 6. نصب دودکش مستقل برای کوره سوم واحد تبدیل کاتالسیتی
 7. پروژه تصفیه فاضلاب صفتی و بهداشتی
 8. اخذ گواهینامه بین المللی مدیریت کیفیت Iso 9002
 9. اخذ گواهینامه بین الملی سیستم مدیریت زیست محیطی Iso 14001

پروژه های در دست اجرا:

 1. پروژه دیگهای بخار جدید شامل ۲ دستگاه بویار هر یک به ظرفیت ۳۰ تن در ساعت با فشار ۶۰۰ پوند بر اینچ مربع
 2. پروژه تولید آب صتی(DM) به ظریفت ۱۰۰ متر مکعب در ساعت
 3. سیستم جمع آوری آبهای مقطر برگشتی
 4. پروژه نصب دو دستگاه ژنواتورهای بخاری هر یک به ظرفیت ۳ مگاوات
 5. پروژه استفاده از MTBE بجای تترااستیل سرب
 6. پروژه بازیافت سلاپس بدون سرب و تزریق آن به نفت خام

فهرست مطالب

تاریخچه ۱
پیش گفتار ۵
کلیاتی راجع به نفت ۹
نام گذاری فرآورده های نفتی ۱۴
فصل اول: جستجو و تولید نفت ۱۶
۱-۱- منشأ نفت ۱۶
۲-۱- زمین شناسی نفت ۱۶
۱-۲-۱- انواع مخازن نفت ۱۹
۳-۱- اکتشاف نفت ۲۱
۱-۳-۱- روش های ژئوفیزیکی ۲۳
۲-۳-۱- روشهای ژئوشیمی ۲۴
۴-۱- حفاری ۲۵
حفاری برای استخراج ۲۶
فصل دوم: ترکیب شیمیایی نفت خام فرآورده های نفتی ۳۱
۱-۲- ترکیب شیمیایی نفت خام ۳۱
۲-۲- ترکیب شیمیایی فراورده های نفتی ۳۶
۱-۲-۲- مشتقات ایدروکربور نفت طبیعی ۳۶
الف- بنزین ۳۶
ب – نفت چراغ، نفت گاز ۳۷
ج- روغن ها ۳۸
۲-۲-۲- مشتقات غیر ایدروکربورنفت طبیعی ۴۱
الف- ترکیبات گوگردار دار ۴۱
ب – ترکیبات اکسیژندار ۴۲
ج- ترکیبات ازت دار ۴۳
د- ترکیبات فلز دار ۴۳
فصل سوم- مشخصات شیمی فیزیکی ایدروکربوهای خالص
و برشهای نفتی ۴۵
۱-۳- کلیات ۴۵
۲-۳- نقطه جوش متوسط برشهای نفتی ۴۶
۳-۳- عامل تشخیص KUOP 47 1-3-3- ایدروکربورهای خالص ۴۷
۲-۳-۳- برشهای نفتی ۴۷
۵-۳- فشار بخار ۴۸
۱-۵-۳- ایدروکربورهای خالص ۴۸
۲-۵-۳- برشهای نفتی ۴۸
۳-۵-۳- مخلوط ایدروکربورها ۴۸
فصل چهارم
آزمایشهای انجام شده ۵۰

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 77

فرمت فایل: WORD