گزارش کارآموزی تجهیزات پزشکی

گزارش کارآموزی تجهیزات پزشکی

شرح مختصر گزارش کارآموزی تجهیزات پزشکی : این گزارش را در 8 فصل جداگانه طراحی کردم که مجموعا شامل 30 دستگاه است. در این گزارش به معرفی تعدادی از تجهیزات پزشکی که در این دوره از نزدیک با نحوه ی عملکرد آن ها آشنا شده ام می پردازم. در این دوره تماما سعی کردم تا با بخش های مختلف بیمارستان ها از جمله اتاق عمل ICU , NICU,PICU و بخش های زنان زایمان، آزمایشگاه ها وبخش مانیتورینگ بخش جراحی و تصویر برداری و آشنا شوم و از هر بخش با اصول کارکرد دستگاه هایش و تعمیرات آنها آگاهی کسب کنم از این رو در این گزارش از بخش های متفاوتی دستگاه نام برده شده است.

فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه
تقسیم بندی دستگاه های پزشکی
فصل دوم
آشنایی با نحوه عملکرد و استانداردهای دستگاههای اتاق عمل
معرفی تجهیزات اتاق عمل شامل
چراغ اتاق عمل
الکتروکوتر
ابزار جراحی
تخت اتاق عمل
پمپهای تزریق
ساکشن
فصل سوم
آشنایی با دستگاه های قلبی و تنفسی
معرفی تجهیزات قلبی و تنفسی شامل
الکتروشوک
ونتیلاتور
ماشین بیهوشی
فصل چهارم
آشنایی با دستگاه دیالیز و برخی بیماریهای خونی مرتبط
مقدمه
وظایف اصلی کلیه
اصول دیالیز
معرفی تجهیزات دیالیز شامل
ماشین دیالیز و اجزای آن
فصل پنجم
آشنایی با انواع دستگاه های مانیتورینگ
معرفی تجهیزات قلبی و تنفسی شامل
دستگاه نوار قلب (الکتروکاردیوگراف)
پالس اکسی متر
دستگاه مانیتورینگ پارامترهای حیاتی
فصل ششم
آشنایی با دستگاه های جنرال
ممعرفی تجهیزات جنرال شامل
استتوسکوپ
اتوسکوپ
افتالموسکوپ
لارینگوسکوپ
نگاتوسکوپ
فصل هفتم
آشنایی دستگاه های تصویربرداری
مقدمه
سیر تحول و رشد
انواع مختلف تصویر برداری پزشکی
معرفی تجهیزات تصویر برداری شامل
آنژیوگرافی
ماموگرافی
دستگاه MRI
دستگاه CT Scan
آندوسکوپی
دستگاه سونوگرافی
فصل هشتم
آشنایی دستگاه های آزمایشگاهی
مقدمه
معرفی بخش ها و شرایط آزمایشگاه
بخش های مختلف آزمایشگاه
بانک خون
شرایط و ایمنی در آزمایشگاه
معرفی تجهیزات آزمایشگاهی شامل
اتوکلاو
سل کانتر
بن ماری
میکروسکوپ
رفراکتومتر

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 100

فرمت فایل: PDF , WORD