پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون

پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی کاری والتون

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون، توسط میرکمالی و نارنجی (1387) با استفاده از مدل والتون طراحی و اجرا شده است. این پرسشنامه دارای 32 سوال و 8 مؤلفه می باشد و بر اساس طیف پنح گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند. (آیا حقوق دریافتی شما با معیارهای مورد نظرتان مطابقت دارد ؟) به سنجش کیفیت زندگی کاری می پردازد.

تعریف مفهومی پرسشنامه
کیفیت زندگی کاری: کیفیت زندگی کاری مجموعه‌ای است. از شرایط واقعی کار در یک سازمان مانند حقوق و مزایا، امکانات رفاهی،. ملاحظات بهداشت و ایمنی، مشارکت در تصمیم‌گیری، روش مدیریت، تنوع غنی بودن مشاغل. (بودوان و هاسلس، ۲۰۰۳).

تعریف عملیاتی پرسشنامه
کیفیت زندگی کاری: شامل مولفه‌های پرداخت منصفانه و کافی، محیط کار ایمن و بهداشتی،. تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم، قانون گرایی در سازمان، وابستگی اجتماعی زندگی کاری،. فضای کلی زندگی، یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان کار و توسعه قابلیت‌های انسانی است. از طریق میانگین پاسخ‌های اعضای هیأت علمی به این پرسشنامه محقق‌ ساخته که شامل 32 سوال است، اندازه‌گیری می‌شود.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم (سرمد و همکاران،1390). در این پژوهش روایی پرسشنامه در پروژهش (عیسی بیگلو، 1393) سنجیده شده است.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. (سرمد و همکاران،1390). ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده در پژوهش (عیسی بیگلو، 1393) برای این پرسشنامه بالای 7/0 برآورد شد.

مشخصات پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون

روایی و پایایی : دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد
تعداد گویه: 32
مولفه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

راهنمای استفاده :
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته روانشناسی، علوم تربیتی، مدیریت و رشته های مرتبط
در قالب فایل word و قابل ویرایش

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD