پرسشنامه سنجش هوش هیجانی گلمن Nwokah & Ahiauzu

پرسشنامه سنجش هوش هیجانی گلمن Nwokah & Ahiauzu

پرسشنامه استاندارد سنجش هوش هیجانی گلمن 2001 Nwokah & Ahiauzu, 2009 p. 875

پرسشنامه استاندارد سنجش هوش هیجانی گلمن 2001 ( Nwokah & Ahiauzu, 2009,p. 875) شامل 20 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
هوش هیجانی : عبارت است از حالتی قابل مشاهده که منعکس کننده میزان علاقه ، برانگیزانندگی . احساسات مربوطه ای است که در ارتباط به یک محصول در ذهن فرد وجود دارد. (Bloch , 1981

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این تحقیق منظور از هوش هیجانی با استفاده از پرسشنامه ای که بدین منظور تهیه شده است محاسبه می شود.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش کشاورز (1390) برای تعیین روایی محتوایی پرسشنامه،. پرسشنامه در اختیار چندین تن از اساتید دانشگاه و صاحب نظران قرار گرفت. و از آنها خواسته شد در خصوص سنجش متغیرهای مورد بررسی توسط سوالات مندرج در پرسشنامه، اظهار نظر کنند. اصطلاحاتی که توسط این صاحب نظران و اساتید محترم راهنما و مشاور پیشنهاد شد. در تنظیم پرسشنامه نهایی لحاظ شده و روایی پرسشنامه تایید گردید.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. ( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش کشاورز (1390) پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ به شرح زیر محاسبه شده است.

مشخصات پرسشنامه سنجش هوش هیجانی گلمن Nwokah & Ahiauzu

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 20 سوال
تعداد مولفه: 4 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD