پرسشنامه راهکارهای پیشگیری از فساد مالی

پرسشنامه راهکارهای پیشگیری از فساد مالی

پرسشنامه استاندارد راهکارهای پیشگیری از فساد مالی دارای 20 گویه بوده . و هدف آن بررسی اثربخشی راهکارهای مختلف پیشگیری از فساد مالی در بانکداری الکترونیکی است. و پرسشنامه دارای روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

بخشی از سوالات پرسشنامه

سوالات

کاملا مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم کاملا موافقم
1- بهبود فرهنگ عمومي و تقويت نظارت مردمي راهکاری موثر در کاهش فساد مالی در بانکداری الکترونیکی است.
2- تأمين دسترسي آزاد مردم به اطلاعات عملكردي دستگاه ها و انواع اطلاعات لازم براي درخواست ودريافت خدمات هر دستگاه . راهکار موثری برای مبارزه با فساد مالی در بانکداری الکترونیکی است.
3- برای کاهش هر چه بیشتر فساد مالی در دستگاه های دولتی می توان از راهکار تقويت نظام . و ساز و كارهاي نظارت وكنترل درون سازماني و برون سازماني دستگاه ها درجهت كشف موارد، پيشگيري و مقابله با فساد استفاده کرد.
4- شناسايي زمينه ها و فرايندهاي فسادخيز،. واصلاح آن ها در جهت تقويت كنترل هاي داخلي و پيشگيري از فساد در بانکداری الکترونیکی می تواند موثر باشد.
5- استفاده از نظارت همگاني از طريق آموزش مستمر مردم و كاركنان دولت. و استفاده از حداكثر ظرفيت ملي براي مبارزه با فساد مالی در دستگاه های اداری و بانکی راهکاری مطمئن است.
6- بهبود معیارها و روزآمدی روشهای گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ نظری ها . و نگرش های سلیقه ای و غیرحرفه ای می تواند مانع از بروز فساد مالی در دستگاه های دولتی و بانک ها گردد.

روایی و پایایی: دارد
تفسیر  و شیوه نمره گذاری : دارد
مولفه: دارد
تعداد گویه: 20
نوع فایل: ورد آفیس word
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد


پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD