پرسشنامه سنجش خودکارآمدی کارآفرینانه و قصد کارآفرینی رحمانی

پرسشنامه سنجش خودکارآمدی کارآفرینانه و قصد کارآفرینی رحمانی

پرسشنامه استاندارد سنجش خودکارآمدی کارآفرینانه و قصد کارآفرینی

پرسشنامه سنجش خودکارآمدی کارآفرینانه و قصد کارآفرینی رحمانی دارای 27 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
خودکارآمدی کارآفرینانه : باور فرد به این‌که ظرفیت و توانایی این را دارد که به‌طور موفقیت آمیز وظایف و نقش‌های یک کارآفرین را ایفا کند. (Boyd&visikis1994, scherer1989).

قصد کارآفرینی : آگاهی و باور آگاهانه فردی که می‌خواهد یک کسب‌ و‌ کار مخاطره آمیز جدید را راه‌اندازی نموده و قصد دارد که این کار را در آینده انجام دهد. (Nabi&Linan,2011).

تعریف عملیاتی متغیرهای پرسشنامه
خودکارآمدی کارآفرینانه و قصد کارآفرینی نمره ای است. که پاسخ دهندگان به پرسشنامه سنجش خودکارآمدی کارآفرینانه و قصد کارآفرینی می دهند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم (سرمد و همکاران،1390). در پژوهش رحمانی (1391) اعتبار محتوای این پرسشنامه توسط اساتید راهنما . و مشاور و چند تن از افراد صاحبنظر مورد تأیید قرار گرفته است و از اعتبار لازم برخوردار می‌باشد.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. (سرمد و همکاران،1390). میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد. که برای کل سؤالات پرسشنامه عدد 0.8834 به دست آمد.

مشخصات پرسشنامه سنجش خودکارآمدی کارآفرینانه و قصد کارآفرینی رحمانی

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری)
تعداد سوال: 27 سوال
تعداد مولفه: 7 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل: ورد آفیس WORD
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 7
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 7

فرمت فایل: WORD