پرسشنامه سبک رهبری ویلیامز 32 سوالی

پرسشنامه سبک رهبری ویلیامز 32 سوالی

پرسشنامه استاندارد سبک رهبری ویلیامز شامل 32 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.
تعریف مفهومی پرسشنامه
سبک رهبری مجموعه‌ای از نگرش‌ها، صفات و مهارت‌ های مدیران است که بر پایه چهار عامل نظام ارزش‌ها، اعتماد به کارمندان،. تمایلات رهبری و ماهیت و نوع فعالیت و نیز احساس امنیت در موقعیت‌های مبهم شکل می‌گیرد. محققان ثابت کرده‌اند که رهبران می‌توانند وجه تمایز در سازمان‌ها نسبت به یکدیگر باشند.

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از عملکرد عملیاتی نمره ای است. كه پاسخ دهنده گان به سوالات 32 گویه ای پرسشنامة سبک رهبری می دهند.

روایی و پایایی پرسشنامه
روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش (عزیزی، 1392) روایی پرسشنامه توسط متخصصان تأیید شده است.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد.( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش( عزیزی، 1392) پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ به ترتیب زیر به دست آمده است.
مشخصات پرسشنامه سبک رهبری ویلیامز

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 32 سوال
تعداد مولفه: 2 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD