پرسشنامه استاندارد رهبری هوشمند

پرسشنامه استاندارد رهبری هوشمند

پرسشنامه استاندارد رهبری هوشمند شامل 23 سوال است و دارای روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری میباشد.

پرسشنامه مذکور بر اساس مولفه های رهبری هوشمند سیدانمانلاکا (2002) تدوین شده است. این پرسشنامه توسط طاوسی (1393) طراحی و تدوین شده است. پرسشنامه مذکور شامل 23 سوال که هدف آن بررسی رهبری هوشمند در ابعاد عقلایی، هیجانی و معنویی می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
رهبری هوشمند: رهبری هوشمند آن نوع از رهبری است که پیروان را در سه بعد عقلانی، هیجانی و معنوی هدایت می کند.

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از رهبری هوشمند است كه پاسخ دهنده گان به سوالات 24 گویه ای پرسشنامة رهبری هوشمند می دهند .

روایی و پایایی پرسشنامه
روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش طاوسی(1393) روایی پرسشنامه توسط متخصصان تأیید شده است.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). پایایی پرسشنامه در مطالعه طاوسی (1393) بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 95/0 به دست آمد.

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد
تعداد سوال: 23 سوال
تعداد مولفه: 3 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل: ورد آفیس WORD
فایل PDF: دارد
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD