پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی توره 1385

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی توره 1385

پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی توره 1385

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی توسط توره در سال 1385 به منظور سنجش رفتار شهروندی سازمانی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 29 سوال و شامل 6 مولفه فداکاری، مشارکت، جوانمردی، توجه، وفاداری و وظیفه شناسی می باشد. و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (تا چه حد کارکنان جلسات مشاوره بین مدیران . و کارکنان به منظور پیشگیری از وقوع مشکلات کاری در واحد سازمانی خود برگزار می کنند؟) به سنجش رفتار شهروندی سازمانی می پردازد.

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این تحقیق منظور از رفتار شهروندی سازمانی نمره ای است .که پاسخ دهندگان به سوالات 29 گویه ای پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی می دهند.

مولفه های پرسشنامه

ابعاد پرسشنامه تعداد سوال ها شماره سوال ها
فداکاری 5 1 تا 5
مشارکت 5 6 تا 10
جوانمردی 5 11 تا 14
توجه 5 15 تا 19
وفاداری 5 20 تا 24
وظیفه شناسی 4 25 تا 29

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پروژهش توره (1385) روایی محتوایی و صوری و ملاکی این پرسشنامه مناسب ارزیابی شده است.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. ( سرمد و همکاران،1390). ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده در پژوهش توره (1385) برای این پرسشنامه بالای 7/0 برآورد شد.

پایایی پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی از روش آلفای کرونباخ بالای 70 صدم به دست آمده است.

مشخصات پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی توره

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد
مولفه: دارد
تعداد سوال: 29 سوال
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 4
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 4

فرمت فایل: WORD