پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کونوسکی

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کونوسکی

پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کونوسکی 1996

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی توسط اورگان و کونوسکی در سال (1996) به منظور رفتار شهروندی سازمانی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 19 سوال و شامل 5 مولفه نوع دوستی، احترام و تکریم، جوانمردی، وجدان کاری و آداب اجتماعی می باشد. و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند با من یا دیگر افرادی که ممکن است،. تحت تاثیر اقدامات و یا تصمیماتش قرار بگیرند، مشورت می کند؟) به سنجش رفتار شهروندی سازمانی می پردازد.

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این تحقیق منظور از رفتار شهروندی سازمانی نمره ای است که پاسخ دهندگان به سوالات 19 گویه ای پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی می دهند.

مولفه های پرسشنامه

ابعاد پرسشنامه تعداد سوالها شماره سوالها
نوع دوستی 5 1 تا 5
احترام و تکریم 3 6 تا 8
جوانمردی 5 9 تا 13
وجدان کاری 4 14 تا 17
آداب اجتماعی 2 18 و 19

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پروژهش شاکری زنگیر و همکاران (1396) روایی محتوایی و صوری و ملاکی این پرسشنامه مناسب ارزیابی شده است.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. ( سرمد و همکاران،1390). ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده در پژوهش شاکری زنگیر و همکاران (1396) برای این پرسشنامه بالای 7/0 برآورد شد.

مشخصات پرسشنامه سنجش رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کونوسکی

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
تعداد سوال: 19 سوال
مولفه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات : 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD