پرسشنامه تعیین استراتژی بازاریابی در مرحله ورود به بازار

پرسشنامه تعیین استراتژی بازاریابی در مرحله ورود به بازار

پرسشنامه استاندارد تعیین استراتژی بازاریابی در مرحله ورود به بازار

پرسشنامه تعیین استراتژی بازاریابی در مرحله ورود به بازار دارای 10 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از تعیین استراتژی بازاریابی در مرحله ورود به بازار نمره ای است. كه پاسخ دهنده گان به سوالات 10 گویه ای پرسشنامة تعیین استراتژی بازاریابی در مرحله ورود به بازار می-دهند.

روایی و پایایی پرسشنامه
روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش فرزین (1391) اعتبار محتواي اين پرسشنامه توسط اساتيد راهنما و مشاور و چند تن از افراد صاحب نظر مورد تأييد قرار گرفته است و از اعتبار لازم برخوردار مي‌باشد.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش فرزین (1391) پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ 76/ درصد ذکر شده است.

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 10 سوال
تعداد مولفه: تک مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD