پاورپوینت بازاریابی بین المللی

پاورپوینت بازاریابی بین المللی

دانلود پاورپوینت بازاریابی بین المللی
فصل اول
کلیات بازاریابی بین‌المللی
هدف کلی
هدف کلی این فصل،‌ آشنایی دانشجو با فرآیند بازاریابی بین‌المللی و تفاوت آن با بازاریابی داخلی است. همچنین به دانشجو کمک می‌کند تا عضو بهتر و موفقتری در بازاریابی بین‌المللی باشد. این هدف از طریق تهیه‌کردن اطلاعات در مورد اینکه چه اتفاقی در بازار بین‌المللی می‌افتد و با کمک آن‌ها در انتقال دانش در زمینه معاملات تجاری موفق به انجام می‌رسد.

هدف‌های رفتاری
از شما انتظار می‌رود پس از مطالعه این فصل بتوانید:
» مفاهیم بازاریابی را تعریف کنید
» بازاریابی بین‌المللی را تعریف کنید.
» تفاوت بازاریابی بین‌المللی را با بازاریابی داخلی بیان کنید.
» بازاریابی تطبیقی را شرح دهید.
» بازاریابی بین‌المللی و سطوح رقابت را شرح دهید.
» عناصر مزیت استراتژیک را نام ببرید.
» عوامل محیطی بازاریابی بین‌المللی را شرح دهید.

فصل اول
کلیات بازاریابی بین‌المللی

فصل دوم
محیط فرهنگی در بازاریابی بین المللی

فصل چهارم
محیط سیاسی و قانونی در بازاریابی بین‌المللی

فصل پنجم
تحقیقات بازاریابی بین‌المللی

فصل ششم
استراتژی‌های ورود به بازارهای جهانی در بازاریابی بین‌المللی

فصل هفتم
سیاست های تولید در بازاریابی بین المللی

فصل هشتم
کانال های توزیع در بازاریابی بین المللی

فصل نهم
تبلیغات در بازاریابی بین المللی

فصل دهم
قیمت گذاری در بازارهای بین المللی

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 294

فرمت فایل: پاورپوینت