طرح بازاریابی مواد بهداشتی و شوینده

طرح بازاریابی مواد بهداشتی و شوینده

طرح بازاریابی مواد بهداشتی و شوینده
استراتژی شرکت بر پایه نوع آوری، ارتقاء فرآیندهای تولید، کاهش قیمت تمام شده و در نهایت تولید و عرضه محصولات با کیفیت برتر و در راستای شناخت و درک نیاز مشتریان، همواره در پی افزایش سهم بازار همچنین ارتقای سطح دانش، مهارت و توانایی کارکنان به عنوان منبع تفکر و توسعه بوده و در عرصه رشد اقتصادی کشور نیز سهم بسزایی ایفا نموده است.

از طرف دیگر حضور جدی تر رقبای بین المللی در بازار کشور مان یک هدف استراتژیک به سایر استراتژی های شرکت افزود که این استراتژی جدید تأکید بیشتر بر کیفیت است تا از طریق رقبای بین المللی نتواند از بازار داخلی به راحتی سهم بگیرند.

فهرست مطالب
طرح بازاریابی (مواد بهداشتی و شوینده).. ۲
مقدمه.. ۲
۱- مروری بر محصول تولید شده.. ۲
۲- تجزیه و تحلیل موقعیتی.. ۴
الف) محیط موقعیتی.. ۴
ب) محیط خنثی.. ۸
ج) محیط رقابت.. ۸
د) محیط شرکت.. ۱۰
ماتریس SWOT. 11
۳- بازار هدف.. ۱۲
۴- مسائل و مشکلات و فرصت ها.. ۱۸
۵- اهداف بازاریابی.. ۱۹
۶- استراتژی بازاریابی.. ۲۲
۷- تاکتیک های بازاریابی.. ۲۲
۸- اجرا و کنترل.. ۲۴
نتیجه گیری :۲۵

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 25

فرمت فایل: WORD