پرسشنامه استرس شغلی هلریگل و اسلوکام

پرسشنامه استرس شغلی هلریگل و اسلوکام

پرسشنامه استرس شغلی توسط هلریگل و اسلوکام در سال 1996 طراحی گردیده است (مقیمی ، 1386) که میزان استرس فرد را در شغلش اندازه گیری میکند. پرسشنامه دارای 10 سوال است. که گویه های 1 تا 3 مولفه ی محیط فیزیکی گویه های 4 تا 7 مولفه ی تضاد شغل. و گویه های 8 تا 10 مولفه ی ابهام نقش را اندازه گیری می کند. در ضمن بر اساس نظر طراحان این پرسشنامه نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج بر اساس دو فاکتور زیر این چنین بیان می گردد.

الف) امتیاز 10-8 برای هر عامل نشانگر آن است که باید توجه زیادی به آن عامل معطوف گردد.
ب) امتیاز کل 74 یا بیشتر از آن بیانگر این است که میزان استرس بیش از حد بهینه است،. رضایت شغلی پایین است ، تمایل به کم کاری و غیبت نیز زیاد است.

تعریف استرس شغلی

در دهه های اخیر موضوع استرس و آثار آن در سازمان ها مورد توجه قرار گرفته است. اگرچه در علم پزشکی مساله ی فشار عصبی و علل و عوارض آن مدت ها مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته اما این بحث در رفتار سازمانی بحث نویی است. عده ای از صاحب نظران رفتار سازمانی، استرس را بیماری شایع قرن نام گذاری کرده اند. شاید هم به راستی، دوران ما عصر استرس و فشار عصبی است.

استرس شغلی

دوره ای که در آن، انسان بیش از هر زمان دیگر در معرض عوامل استرس زا قرار می گیرد. در چنین جهان پرهیاهویی چگونه می توان از استرس اجتناب کرد یا به مصاف و مقابله با آن پرداخت؟

استرس شغلی می تواند به عنوان پاسخ های فیزیکی و احساسی مضر تعریف شود و زمانی رخ دهد. که الزامات شغلی یا توانایی ها با نیازهای کارمندان مطابقت نداشته باشد. هم چنین استرس شغلی به عنوان کنش متقابل بین شرایط کار و ویژگی های فردی شاغل و فشار های مرتبط با آن است.( آلتمایر و راس،1389).

مشخصات پرسشنامه استاندارد استرس شغلی

روایی و پایایی : دارد
ابعاد : محیط فیزیکی ، تضاد شغل و ابهام نقش
تعداد سوالات : 10
نوع فایل : ورد آفیس WORD
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات : 3
منبع : دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 3

فرمت فایل: ورد آفیس WORD