پرسشنامه ارزیابی چابکی سازمانی بر اساس کارت امتیازی متوازن

پرسشنامه ارزیابی چابکی سازمانی بر اساس کارت امتیازی متوازن

پرسشنامه استاندارد ارزیابی چابکی سازمانی بر اساس کارت امتیازی متوازن

پرسشنامه ارزیابی چابکی سازمانی بر اساس کارت امتیازی متوازن شامل 49 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی پرسشنامه
چابکی سازمانی : منظور از چابکی تغییر پذیری رفتار یک سازمان در راستای محیط . و توانایی واکنش مناسب به محیط غیر قابل پیش بینی و دائماً در حال تغییر کسب و کار است. برای چابکی در هر سازمان معمولاً چندین قابلیت اساسی در نظر گرفته می‌شود. که عبارتند از سرعت (به معنای توانایی انجام فعالیت‌ها در کمترین زمان ممکن)،. پاسخگویی (به معنای توانایی شناخت نیازها و پاسخ سریع به آنها)،. انعطاف پذیری (به معنای توانایی تغییر یا واکنش نسبت به تغییر) و شایستگی (به معنای توانایی کسب اهداف و مقاصد سازمان). بنابراین، اگر سازمانی به دنبال چابکی است، ایجاب می‌کند. این توانایی‌ها و قابلیت‌ها را مد نظر داشته و تا جای ممکن آنها را در درون خود پرورش داده و تقویت کند.( مهربان،1393).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از چابکی سازمانی است. كه پاسخ دهنده گان به سوالات 41 گویه ای پرسشنامة ارزیابی چابکی سازمانی بر اساس کارت امتیازی متوازن می دهند.

پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق شامل 49 سوال بسته می‌باشد. پرسشنامه از چهار بخش تشکیل شده که بخش اول، دوم و چهارم آن بر اساس مقیاس لیکرت درجه‌بندی شده است. بخش سوم جنبه ارزیابی نداشته و تنها جهت محاسبه وزن شاخص‌های چابکی سازمان به صورت دو ارزشی (بلی – خیر) طراحی شده است.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش (مهربان، 1393) روایی پرسشنامه توسط متخصصان تأیید شده است.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. ( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش(مهربان، 1393) پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ به ترتیب زیر به دست آمده است.

مشخصات پرسشنامه ارزیابی چابکی سازمانی بر اساس کارت امتیازی متوازن

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 49 سوال
تعداد مولفه: 5 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD