پرسشنامه ارزیابی عملکرد جنسی مردان روزن و همکاران

پرسشنامه ارزیابی عملکرد جنسی مردان روزن و همکاران

پرسشنامه استاندارد ارزیابی عملکرد جنسی مردان

پرسشنامه ارزیابی عملکرد جنسی مردان دارای 15 سوال و 5 مولفه می باشد و توسط روزن و همکاران در سال 1997 طراحی شده است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
عملکرد جنسی : هر عاملی که باعث اختلال در یک رابطه سالم زناشویی شود، تحت عنوان اختلال جنسی طبقه بندی می‌گردد. براساس راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات ذهنی- روانی اختلال عملکرد جنسی بعنوان اختلالی درچرخه پاسخ جنسی یا درد هنگام رابطه جنسی تعریف شده است. ( بایرامی و همکاران، 1387 به تقل از برقی ایرانی، 1392).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
عملکرد جنسی: نمره‌ای که فرد از پرسشنامه بررسی عملکرد جنسی روزن (2000) به دست می‌آورد.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش برقی ایرانی(1392) اعتبار محتوای این پرسشنامه توسط اساتید راهنما و مشاور. و چند تن از افراد صاحبنظر مورد تأیید قرار گرفته است و از اعتبار لازم برخوردار می‌باشد.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش برقی ایرانی (1392) پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ 85/ درصد ذکر شده است.

مشخصات پرسشنامه ارزیابی عملکرد جنسی مردان روزن و همکاران

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد
مقاله بیس: دارد (فارسی)
تعداد سوال: 15 سوال
تعداد مولفه: 5 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD