پرسشنامه رضایت جنسی مردان

پرسشنامه رضایت جنسی مردان

دانلود پرسشنامه استاندارد رضایت جنسی مردان

معرفی پرسشنامه

پرسشنامه رضایت جنسی مردان یک ابزار محقق ساخته و یک ابزار عینی خودسنجی برای اندازه گیری میزان رضایت زناشویی در زمینه مسائل جنسی (موانع جنسی) است که عبارات همچون رضایت جنسی، شرم جنسی، قاطعیت جنسی، اضطراب جنسی، بهداشت جنسی، ترس جنسی و اجبار جنسی را در روابط بین زن و شوهر مورد بررسی قرار می دهد. این پرسشنامه حاوی ۲۷ گویه است.

روایی و پایایی پرسشنامه

پایایی پرسشنامه به دقت اندازه گیری و ثبات و پایایی آن مربوط است. در یک معنا ثبات و پایایی پرسشنامه در طول زمان و در معنای دیگر همسانی درونی سؤالات پرسشنامه مورد نظر است.
برای تعیین پایایی ابزار اندازه گیری،‌از روش آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است. ضریب آلفای کرونباخ ۸۹/۰ به دست آمد، بنابراین مشخص شد که آزمون از پایایی لازم برای اجراء برخوردار است.

پایایی و روایی: دارد (فارسی)
تفسیر و نمره گذاری: دارد
فرمت فایل: ورد آفیس WORD
تعداد صفحات: ۱۰
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 10

فرمت فایل: WORD