پرسشنامه ارزش درک شده توسط مشتری اگرت و اولاگا

پرسشنامه ارزش درک شده توسط مشتری اگرت و اولاگا

پرسشنامه استاندارد ارزش درک شده توسط مشتری اگرت و اولاگا

این پرسشنامه دارای 15 سوال بوده و هدف آن بررسی میزان ارزش درک شده توسط مشتری (ارزش درک شده مشتری،. رضایت، قصد (نیت) خرید، جستجو برای جایگزین و بیان شفاهی) می باشد. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه

ارزش درک شده مشتری، به عنوان عنصری اساسی در استراتژی رقابتی شرکت است. این مفهوم در سالهای اخیر در ادبیات بازاریابی توجه زیادی دریافت کرده است. (تراسوراس و همکاران، 2009). از نظر کاتلر، مشتریان بیشتر به کیفیت، خدمات و ارزش مورد انتظارشان علاقه دارند.

همه اینها، فرصتهای رقابتی در بازار ایجاد میکند. بسیاری از شرکتها و صنایع نیز به سرعت در حال بهبود کیفیت محصولات،. خدمات و ارزشهای ارائه شده شان هستند. (کاتلر، 1386). ارزشها یک نیروی قدرتمند در هدایت عملیات، نگرشها، و قضاوت ها در تمام جنبه های زندگی روزمره ما هستند. محققان به طور مستمر به دنبال درک کامل تر از ارزش مصرف کننده هستند. (ریو و همکاران، 2010).

ارزش درک شده بازاریابی به صورت ارزیابی مشتری از هزینه ها و منافع کسب شده از خرید یک محصول یا خدمت، تعریف می شود. (رنجبریان و همکاران، 1391).

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از ارزش درک شده توسط مشتری نمره ای است. که کارکنان به سوالات 15 گویه ای پرسشنامه ارزش درک شده توسط مشتری می دهند .

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد.

در پژوهش رنجبریان و همکاران (1391) جهت تایید پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. در مرحله اول، 30 پرسشنامه، توزیع و جمع آوری گردید که ضریب آلفای کرونباخ برابر با 79/0 محاسبه شد. نتایج تحلیل آلفای کرونباخ نشان داد که با حذف برخی سوالات، افزایش قابل ملاحظه ای در همبستگی درونی گویه ها، حاصل می گردد. لذا اصلاحات لازم انجام گردید و 30 پرسشنامه جهت پیش آزمون دوم، توزیع و جمع آوری گردید. نتایج نشان داد که ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه برابر با 92/0 است. بنابراین می توان ادعا کرد که اعتبار ابزار گرد آوری داده ها، مطلوب بوده است.

مشخصات پرسشنامه ارزش درک شده توسط مشتری اگرت و اولاگا

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 15 سوال
تعداد مولفه: 5 مولفه
مقاله بیس: دارد (از پایگاه معتبر امرالد)
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 8
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 8

فرمت فایل: WORD