پرسشنامه ارزش ویژه برند مشتری محور در صنعت هتلداری کایامان و ارسلی

پرسشنامه ارزش ویژه برند مشتری محور در صنعت هتلداری کایامان و ارسلی

دانلود پرسشنامه استاندارد ارزش ویژه برند مشتری محور در صنعت هتلداری کایامان و ارسلی

معرفی پرسشنامه

پرسشنامه ارزش ویژه برند مشتری محور در صنعت هتلداری توسط Kayaman و Arasli (2007) ساخته شده است که از ۳۴ گویه و ۳ خرده مقیاس وفاداری برند (۴ سوال)، کیفیت ادراک شده (۲۲ سوال) و تصویر برند (۸ سوال) تشکیل شده است که به منظور ارزیابی ارزش ویژه برند مشتری محور در صنعت هتلداری بکار می رود.
نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت ۵ نقطه ای می باشد که برای گزینه های «کاملاً مخالفم»، «مخالفم»، «نظری ندارم»، «موافقم» و «کاملاً موافقم» به ترتیب امتیازات ۵، ۴، ۳، ۲ و ۱ در نظر گرفته می شود.

روایی و پایایی پرسشنامه

این پرسشنامه ترجمه شده از روی یک ابزار به زبان انگلیسی است که تا کنون در ایران اجرا نشده است و نیازمند اعتباریابی (سنجش روایی و پایایی است). کایامان و ارسلی روایی محتوایی این پرسشنامه را مطلوب گزارش کرده و پایایی آن را طبق آلفای کرونباخ بالای ۷۵%ذکر کرده است.

پایایی و روایی: دارد (فارسی)
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد
تعریف مفهومی : دارد
مولفه: دارد(سوالات مولفه ها مشخص است)
فرمت فایل : ورد آفیس WORD
تعداد صفحات: ۷
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 7

فرمت فایل: WORD