پرسشنامه ارزش ادراک شده بیمه گذار

پرسشنامه ارزش ادراک شده بیمه گذار

پرسشنامه استاندارد ارزش ادراک شده بیمه گذار

پرسشنامه ارزش ادراک شده بیمه گذار دورواسولا راجت گرا به نقل از غفوری شامل 5 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
ارزش ادراک شده بیمه گذار : عکس العمل های موثر غیرارادی مشتری در لحظه اول و تاثیر اجتماعی خرید از ویژگیهایی هستند. که کیفیت ارزش درک شده را تعیین می کنند. ارزش ادراک شده مشتری یعنی تفاضل سود حاصل از کل منافع کسب شده و هزینه کل صرف شده تعریف می شود. (Moliner, 2007؛ به نقل از غفوری، 1393).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این تحقیق ارزش ادراک شده یعنی بیمه گذاری که از شرکت سهامی بیمه ایران استان گیلان بیمه نامه آتش سوزی خریداری نموده . و بابت این بیمه نامه حق بیمه پرداخت کرده است و در ازای خرید بیمه نامه و بر اساس تعهدات آن،. نبایستی هیچ گونه دغدغه فکری از بابت خطرات تحت پوشش بیمه نامه خریداری شده داشته باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش غفوری (1393) برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوا استفاده شده است. بدین صورت که پرسشنامه، در اختیار تعدادی از صاحب‌ نظران سازمان و مدیریت قرار گرفته است. در نتیجه مواردی جهت اصلاح پیشنهاد گردید و سرانجام پس از اعمال اصلاحات در پاره‌ای از موارد پرسشنامه نهایی مورد استفاده قرار گرفت.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش غفوری (1393) پایایی مولفه های پرسشنامه بر اساس روش آلفای کرونباخ. برای کل پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS به دست آمد. در نهایت با اصلاحات لازم پرسشنامه نهایی طراحی شد. و در نهایت بر روی گروه نمونه آماری اصلی به اجرا گذاشته شد.

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
فایل پی دی اف: دارد
تعداد سوال: 5 سوال
تعداد مولفه: تک مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD