پرسشنامه آگاهی مشارکت و کارایی کارکنان باقری فشخامی

پرسشنامه آگاهی مشارکت و کارایی کارکنان باقری فشخامی

پرسشنامه استاندارد آگاهی مشارکت و کارایی کارکنان

پرسشنامه آگاهی مشارکت و کارایی کارکنان باقری فشخامی دارای 34 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
مشارکت : مشارکت به معنای شراکت و همکاری در کاری، امری یا فعالیتی و حضور در جمعی ،. گروهی و سازمانی جهت بحث و تصمیم گیری چه به صورت فعال و چه به صورت غیرفعال است. در مجموع، جوهره اصلی مشارکت را باید در فرآیند درگیری، فعالیت و تأثیر پذیری دانست.

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
منظور از کارایی، مشارکت و آگاهی در این تحقیق جوابی است که پاسخ دهنده به سوالات ا تا 34 پرسشنامه می دهد.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش باقری فشخامی (1392) اعتبار محتواي اين پرسشنامه توسط اساتيد راهنما . و مشاور و چند تن از افراد صاحبنظر مورد تأييد قرار گرفته است و از اعتبار لازم برخوردار مي‌باشد.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. (سرمد و همکاران،1390). پایایی هر یک از متغیرهای تحقیق به وسیله آلفای کرونباخ محاسبه گردیده است.

مشخصات پرسشنامه آگاهی مشارکت و کارایی کارکنان باقری فشخامی

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 34 سوال
تعداد مولفه: 3 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD