پرسشنامه استاندارد میزان مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها

پرسشنامه استاندارد میزان مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها

دانلود پرسشنامه استاندارد در مورد میزان مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها به همراه یک مقاله بیس معتبر رایگان

این پرسشنامه به منظور سنجش میزان مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها طراحی شده است. این پرسشنامه محقق ساخته بوده و دارای ۳۸ گویه می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه
برای اعتبار یابی این ابزار روایی محتوایی ان توسط چند تن از اساتید و متخصصین حوزه مدیریت سنجیده شد و گویه های نارسا حذف شدند و در نهایت ۳۸ گویه به تایید رسید.

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

پایایی این پرسشنامه با آزمون آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار بالای spss بدست آمده است.

پایایی و روایی: دارد
مقاله بیس: دارد(فارسی)
ابعاد (مولفه): دارد
نوع فایل: زیپ
تعداد صفحات: ۶
منبع: دارد
تفسیر و توضیحات: دارد -به صورت کامل و به دو طریق ( مولفه ای و امتیازی)شرح داده شده است، همچنین مدل پرسشنامه ترسیم شده است.
گارانتی: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD