پاورپوینت سیر تحولات نگرش به موضوع نگهداری و تعمیرات

پاورپوینت سیر تحولات نگرش به موضوع نگهداری و تعمیرات

پاورپوینت با موضوع سیر تحولات نگرش به موضوع نگهداری و تعمیرات در 140 اسلاید.

1- اصطلاحات نت

 • تا قبل از دهه 1950 فعالیتهای نت عمدتاً شامل تعمیرات اصلاحی، اضطراری و بعد از خرابی بود (BM, EM,CM)
 • در دهه 1950 نت پیشگیرانه (PM) رایج شد
 • در دهه 1960 نت بهره‏ور(PM)   Productive Maintenance رواج یافت.

2- نت بهره ور فراگیر TPM
در دهه 1970 نت بهره‏ور فراگیر (TPM) با استفاده از تجارب قبلی رواج پیدا کرد.

تعریف نت بهره ور فراگیر TPM
TPM یک روش کاری است که توسط کلیه کارکنان و به شکل فعالیتهای گروههای کوچک به منظور  افزایش اثربخشی و بهبود کارتجهیزات در کارخانجات تولیدی انجام می‌شود.

اصول TPM

TPM شامل ۵ اصل زیر است:

 1. حداکثر نمودن اثر بخشی کلی تجهیزات
 2. ایجاد یک سیستم نت بهره‌ور برای کل دوران عمر تجهیزات
 3. درگیر نمودن کلیه بخشهایی که به نحوی با برنامه‌ریزی استفاده و یا نگهداری تجهیزات سروکار دارند.
 4. درگیر نمودن کلیه کارکنان از مدیران رده اول تا کارکنان تولیدی
 5. بهبود و توسعه PM از طریق مدیریت انگیزه‌ای، به عنوان مثال تحت عنوان فعالیتهای گروههای کوچک خود ساخته مستقل

مزایای رقابتی

در کلاس تولید جهانی مدیران برای باقی ماندن در صفحه بازار  جهانی به دنبال پیاده کردن برنامه‌های زیر هستند:

 • برنامه مدیریت کیفیت جامع TQM
 • برنامه تولید بهنگام JIT
 • برنامه فعال نمودن کلیه کارکنان شرکت TEI
 • فعالیتهای اساسی TPM

هشت فعالیت اساسی TPM عبارتند از:

 1. بهبود مستمر Focused Improvement
 2. نت مستقل خودکار Autonomous Maintenance
 3. نت برنامه‌ ریزی شده Planned Maintenance
 4. آموزش و تعلیم Education & Training
 5. مدیریت به هنگام Early Management
 6. نگهداری کیفی Quality Maintenance
 7. فعالیتهای بخشهای اداری و پشتیبانی Administrative & Support Department Activities
 8. مدیریت ایمنی و محیط زیست Safety & Environment Management

بهبود مستمر

بهبود مستمر، فعالیتهایی است که توسط تیمهای پروژه متداخل مانند مهندسین تولید- پرسنل بخش نت و اپراتورها انجام شده و هدف آن به حداقل رسانیدن زیانهای شش گانه ای است که باعث کاهش اثر بخشی و بهره‌وری تجهیزات می‌گردند.

زیانهای شش گانه
شش زیان عمده در کارخانه باعث کاهش اثر بخشی تجهیزات و در نتیجه کاهش اثربخشی کل کارخانه میشود

زیانهای مربوط به توقفات
توقف ماشین به علت خرابیهای اضطراری
2- رکود ماشین به علت تنظیم و آماده سازی ماشینها برای شروع هر تولید جدید
بیکاریها و توقفهای کوتاه مدت و حرکات بدون تولید (عملکرد سنسورها- گیر کردن مواد اولیه و قطعات در مسیر و ..)
4- کاهش سرعت تولید (یا کاهش ظرفیت تولید) (به دلیل اختلاف بین سرعت اسمی و عملی)

فهرست مطالب
اصطلاحات نت تا قبل از سال 1970
نت بهره ور فراگیر TPM
نت مبتنی برشرایط (CBM)  و پیشگویانه، Predictive Maintenance (PM)
بی نیاز ازتعمیر، MP, MF
نت ناب Lean Maintenance
نت مجازی، Virtual Maintenance

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 140

فرمت فایل: پاورپوینت