پاورپوینت درباره جریان الکتریکی

پاورپوینت درباره جریان الکتریکی

جریان الکتریکی : در پدیده تخلیه الکتریکی ، الکترون ها از ابر به سمت زمین منتقل می شوند و این حرکت همراه با تولید گرما و نور شدید است. در واقع قطرات باران در این فرآیند نقش مهمی ایفا می کنند زیرا مسیر مورد نیاز برای حرکت الکترون ها را فراهم می کنند. این اقدام باعث ایجاد یک نوع خاصی از جریان الکتریکی می شود. به عبارت دیگر جریان الکتریکی در واقعیت همان حرکت بارهای الکتریکی یعنی الکترون هاست.

مواد رسانا و نارسانا

به اجسامی که جریان برق یا گرما را از خود عبور دهند، رسانا و به موادی که جریان برق را از خود عبور ندهند، نارسانا گویند.
از مواد رسانا می توان به فلزات و تنها نافلز رسانا به نام کربن اشاره کرد.
کلیه نافلزات غیز از کربن نارسانا محسوب می شوند.

چرا فلزات می‌توانند جریان برق را از خود عبور دهند؟

برای پاسخ به سوال فوق باید مفهوم الکترون آزاد را بدانیم. در اتم بعضی عنصرها، الکترونی که در دورترین فاصله از هسته واقع شده است که به راحتی از اتم جدا می‌شود و از یک اتم به اتم دیگر می‌جهد را الکترون آزاد گویند.

الکترون آزاد را می‌توان به بازیکن آزاد در فوتبال تشبیه کرد! در فلزات این الکترون ها به تعداد زیاد وجود دارند که می‌توانند عامل انتقال بار الکتریکی شوند.
در موارد نارسانا به تعداد کافی الکترون آزاد برای جا‌به‌جایی وجود ندارد.

مدار الکتریکی

مسیر بسته ای است که از یک سر پایانه ی مولّد شروع شده و پس از طی مسیر، به سر دیگر پایانه‌ی مولّد برگردد.

فهرست مطالب
جریان الکتریکی
مواد رسانا و نارسانا
چرا فلزات می‌توانند جریان برق را از خود عبور دهند؟
مدار الکتریکی
اجزاء اصلی یک مدار ساده
اختلاف پتانسیل یا ولتاژ (V)
شدت جریان الکتریکی (آمپراژ)
مفهوم یک آمپر
رابطه‌ی بین شدّت جریان و اختلاف پتانسیل در یک مدار
مقاومت الکتریکی (r)
قانون اهم
عوامل موثر بر مقاومت الکتریکی رسانا
انواع به هم بستن مقاومت ها در مدار
روش نصب وسایل مختلف در مدار
بار اضافی و روش ایجاد آن در مدار
اثر قطب های آهن ربا بر یکدیگر
ساخت آهن ربا به روش الکتریکی
انواع آهن ربا
از بین بردن خاصیت مغناطیسی

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 40

فرمت فایل: پاورپوینت