پاورپوینت خشک کن های خورشیدی

پاورپوینت خشک کن های خورشیدی

انواع خشک کن های خورشیدی به همراه عکس و فرمول های مورد نیاز

انواع خشک کن های خورشیدی

فعال

  1. خشک کن فعال غیر مستقیم : در این نوع خشک کن ها علاوه بر انرژی خورشید از یک مکنده یا دمنده برای ایجاد هوا در سرتا سر محصول استفاده می گردد.
  2. خشک کن خورشید فعال مختلط: دراین خشک کن علاوه برجابه جایی اجباری هواگرم شده بوسیله دمنده بستر محصول نیزدرمعرض تا بش مستقیم خورشید قرار میگیرد.

غیر فعال

  1. خشک کن غیر فعال مستقیم: دراین خشک کن ها بستر محصول در معرض تا بش مستقیم خورشید قرار می گیرد وجریان هوا به روش جا به جایی آزادبرقرارمی گردد .
  2. خشک کن غیر فعال غیرمستقیم : دراین خشک کن هوای گرم ازسرتاسر بستر محصول عبورمی کند وجریان هوا معمولاً به روش جابه جایی آزاد بر قرار می گردد.
  3. خشک کن غیرفعال مختلط : دراین روش هوا گرم شده توسط انرژی خورشید از سرتاسر بستر محصول عبورمی کند ودر عین حال محصول نیزبه طور همزمان در معرض تابش مستقیم خورشید قرار دارد .

فهرست مطالب

انواع خشک کن های خورشیدی
فعال
۱-خشک کن فعال غیر مستقیم
۲- خشک کن خورشید فعال مختلط:
غیر فعال
۱-خشک کن غیر فعال مستقیم:
۲-خشک کن غیر فعال غیرمستقیم :
۳-خشک کن غیرفعال مختلط :
غیر فعال مستقیم از نوع سقف شیشه ای
غیر فال مختلط
فعال غیر مستقیم با سبدهای چندلایه
فعال مختلط از نوع تونلی
غیرفعال مستقیم از نوع کابینتی
جمع کننده
افت فشار استاتیکی
فشار کل سیستم
بررسی اجزای خشک کن
بازده کلی جمع کننده
منابع

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 26

فرمت فایل: پاورپوینت