پاورپوینت حقوق و تکالیف مصرف کننده در تجارت الکترونیک

پاورپوینت حقوق و تکالیف مصرف کننده در تجارت الکترونیک

مقدمه
با گسترش تجارت الکترونیکی در جهان، اهمیت حمایت از حقوق مصرف کنندگان در این حوزه نیز افزایش یافته است. عدم نظارت بر فعالیت های تجاری در فضای اینترنت، زمینه را برای سوء استفاده و نقض حقوق مصرف کنندگان فراهم می کند. از این رو، قانونگذاران در تمام قوانين مربوط به تجارت سنتی و الكترونيكی، حمایت هایی در جهت حفظ حقوق مصرف كنندگان پيش بينی کرده اند.

حقوق مصرف کننده در تجارت الکترونیکی

حقوق مصرف کننده در تجارت الکترونیکی شامل مواردی مانند:

 • حق دسترسی به اطلاعات کافی و روشن در مورد کالا یا خدمات
 • حق انصراف از خرید در مدت زمان مشخص
 • حق دسترسی به خدمات پس از فروش
 • حق جبران خسارت در صورت تخلف تامین کننده

تکالیف مصرف کننده در تجارت الکترونیکی

در مقابل حقوق مصرف کننده، تکالیفی نیز برای آنها در نظر گرفته شده است. برخی از این تکالیف عبارتند از:

 • مطالعه دقیق اطلاعات ارائه شده توسط تامین کننده
 • استفاده صحیح از کالا یا خدمات
 • پرداخت هزینه های مربوطه

منابع منطقه ای حقوق مصرف کننده

 • کنوانسیون رم 1980 راجع به قانون حاکم بر تعهدات قراردادی

این کنوانسیون، که توسط 28 کشور عضو اتحادیه اروپا و 16 کشور غیر عضو تصویب شده است، قواعدی را برای تعیین قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در مواردی که عوامل مرتبط با چندین کشور وجود دارد، تعیین می کند.

 • دستورالعمل مورخ 20 دسامبر 1985 راجع به حمایت از مصرف کننده در قراردادهای منعقده خارج از محل تجاری فروشنده
 • این دستورالعمل، که توسط 28 کشور عضو اتحادیه اروپا تصویب شده است، حقوق و تعهدات مصرف کنندگان را در قراردادهایی که در خارج از محل تجاری فروشنده منعقد می شوند، تعیین می کند.
 • دستورالعمل مورخ 5 آوریل 1993 راجع به شروط غیرمنصفانه در قراردادهای مصرف کننده
 • این دستورالعمل، که توسط 28 کشور عضو اتحادیه اروپا تصویب شده است، قواعدی را برای تعیین اینکه آیا یک شرط قراردادی غیرمنصفانه است یا خیر، تعیین می کند.
 • دستورالعمل مورخ 20 مه 1997 راجع به حمایت از مصرف کننده در قرادادهای از راه دور
 • این دستورالعمل، که توسط 28 کشور عضو اتحادیه اروپا تصویب شده است، حقوق و تعهدات مصرف کنندگان را در قراردادهایی که از راه دور منعقد می شوند، تعیین می کند.
 • دستورالعمل مورخ 16 فوریه 1998 راجع به حمایت از مصرف کننده در زمینه اعلام قیمت کالاهای پیشنهادی به مصرف کننده
 • این دستورالعمل، که توسط 28 کشور عضو اتحادیه اروپا تصویب شده است، قواعدی را برای تعیین اینکه قیمت یک کالا یا خدمات باید چگونه به مصرف کننده اعلام شود، تعیین می کند.
 • دستورالعمل مورخ 25 می 1999 راجه به جنبه های مسلم فروش کالاهای مصرفی و ضمانت نامه های مرتبط
 • این دستورالعمل، که توسط 28 کشور عضو اتحادیه اروپا تصویب شده است، حقوق و تعهدات مصرف کنندگان را در مورد فروش کالاهای مصرفی و ضمانت نامه های مرتبط تعیین می کند.
 • دستورالعمل شورای اروپا در 22 دسامبر 2000 راجع به صلاحیت قضایی و شناسایی و اجرای احکام در امور مدنی و تجاری
 • این دستورالعمل، که توسط 28 کشور عضو اتحادیه اروپا تصویب شده است، قواعدی را برای تعیین صلاحیت قضایی دادگاه ها در مورد دعاوی مدنی و تجاری، شناسایی احکام صادر شده توسط دادگاه های سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، و اجرای احکام در سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا تعیین می کند.
 • دستورالعمل مورخ 23 سپتامبر 2002 راجع به ارائه خدمات مالی از راه دور به مصرف کننده
 • این دستورالعمل، که توسط 28 کشور عضو اتحادیه اروپا تصویب شده است، حقوق و تعهدات مصرف کنندگان را در مورد خدمات مالی که از راه دور ارائه می شوند، تعیین می کند.
 • دستورالعمل مورخ 23 آوریل 2008 راجع به قراردادهای اعتباری مصرف کنندگان
 • این دستورالعمل، که توسط 28 کشور عضو اتحادیه اروپا تصویب شده است، حقوق و تعهدات مصرف کنندگان را در مورد قراردادهای اعتباری که توسط مصرف کنندگان منعقد می شوند، تعیین می کند.

این منابع منطقه ای نقش مهمی در حمایت از حقوق مصرف کننده در کشورهای منطقه ای ایفا می کنند. آنها حقوق و تعهدات مصرف کنندگان را در زمینه های مختلف، از جمله قراردادهای از راه دور، قراردادهای خارج از محل تجاری فروشنده، و قراردادهای اعتباری، تعیین می کنند.

قوانین ملی حقوق مصرف کننده

قانون تجارت الکترونیک 1382
این قانون، که در راستای اجرای کنوانسیون تجارت الکترونیکی سازمان ملل متحد مصوب 1996 تصویب شده است، قواعدی را برای تجارت الکترونیکی در ایران تعیین می کند. این قانون حقوق و تعهدات مصرف کنندگان را در قراردادهای از راه دور، که به قراردادهایی گفته می شود که بین مصرف کننده و فروشنده در فضای الکترونیکی منعقد می شوند، تعیین می کند.

آیین نامه اجرایی ماده 48 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 هیات وزیران
این آیین نامه، که به منظور اجرای ماده 48 قانون تجارت الکترونیک تصویب شده است، قواعدی را برای ارائه اطلاعات در قراردادهای از راه دور تعیین می کند. این آیین نامه بر این اساس که مصرف کنندگان باید اطلاعات کافی و روشن در مورد کالا یا خدمات را قبل از خرید دریافت کنند، تاکید دارد.

قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو 1386
این قانون، که به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو در ایران تصویب شده است، حقوق و تعهدات مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خودرو را در زمینه های مختلف، از جمله کیفیت، ایمنی، و خدمات پس از فروش، تعیین می کند.

قانون حمایت از مصرف کنندگان 1388
این قانون، که به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان در ایران تصویب شده است، حقوق و تعهدات مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و ارائه دهندگان کالا و خدمات را در زمینه های مختلف، از جمله اطلاعات، تبلیغات، قراردادها، و خدمات پس از فروش، تعیین می کند.

این قوانین نقش مهمی در حمایت از حقوق مصرف کننده در ایران ایفا می کنند. آنها حقوق و تعهدات مصرف کنندگان را در زمینه های مختلف، از جمله تجارت الکترونیکی، خودرو، و کالا و خدمات، تعیین می کنند.

در اینجا برخی از مهم ترین حقوق مصرف کننده در قوانین ملی ایران ذکر شده است.

 • حق دسترسی به اطلاعات کافی و روشن در مورد کالا یا خدمات
 • حق انصراف از خرید در مدت زمان مشخص
 • حق دسترسی به خدمات پس از فروش
 • حق جبران خسارت در صورت تخلف تامین کننده

این حقوق به مصرف کنندگان کمک می کند تا از خرید کالا یا خدماتی که با نیازها و انتظارات آنها مطابقت ندارد، جلوگیری کنند. همچنین، به مصرف کنندگان کمک می کند تا در صورت بروز مشکل در کالا یا خدمات، از حقوق خود دفاع کنند.

مفهوم مصرف کننده در قوانین

مفهوم مصرف کننده در قوانین داخلی و بین المللی متفاوت است.
در قوانین داخلی ایران، مصرف کننده به هر شخصی حقیقی یا حقوقی گفته می شود که کالا یا خدمات را خریداری می کند. این تعریف در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1388، قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو مصوب 1386، و قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 آمده است.
در قوانین بین المللی، مصرف کننده به شخص حقیقی گفته می شود که کالا یا خدمات را برای مصارف شخصی خریداری می کند. این تعریف در کنوانسیون حقوق مصرف کننده مصوب 1985 سازمان ملل متحد آمده است.

تفاوت بین تعریف مصرف کننده در قوانین داخلی و بین المللی

مهم ترین تفاوت بین تعریف مصرف کننده در قوانین داخلی و بین المللی این است که در قوانین داخلی، اشخاص حقوقی نیز می توانند مصرف کننده محسوب شوند، در حالی که در قوانین بین المللی، مصرف کننده فقط شخص حقیقی است.

دلایل حمایت از مصرف کننده

مصرف کنندگان به دلیل عوامل مختلفی از جمله عدم آگاهی، عدم قدرت چانه زنی، و عدم دسترسی به اطلاعات کافی، در معرض آسیب های احتمالی از سوی عرضه کنندگان کالا و خدمات قرار دارند. از این رو، حمایت از مصرف کننده به منظور حفظ حقوق و منافع آنها ضروری است.

حقوق مصرف کننده

با توجه به تعریف مصرف کننده، حقوق مصرف کننده به حقوق و امتیازاتی گفته می شود که به اشخاص حقیقی یا حقوقی که کالا یا خدمات را خریداری می کنند، تعلق می گیرد. این حقوق می تواند در زمینه های مختلفی، از جمله اطلاعات، تبلیغات، قراردادها، و خدمات پس از فروش، باشد.

راه های حمایت از مصرف کننده

حمایت از مصرف کننده می تواند از طریق اقدامات مختلفی، از جمله تصویب قوانین و مقررات، ایجاد نهادهای نظارتی، و آموزش مصرف کنندگان، انجام شود.
در ایران، قوانین و مقررات مختلفی برای حمایت از مصرف کننده وجود دارد. همچنین، سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان نهاد نظارتی در این زمینه فعالیت می کند. علاوه بر این، سازمان های مردم نهاد مختلفی نیز در زمینه حمایت از حقوق مصرف کننده فعالیت می کنند.

نگرانی های مصرف کننده

نگرانی های مصرف کننده به عوامل مختلفی از جمله ماهیت کالا یا خدمات، نحوه خرید، و شرایط بازار بستگی دارد. با این حال، برخی از نگرانی های رایج مصرف کننده عبارتند از:

رویه های غیر منصفانه

مصرف کنندگان نگران هستند که عرضه کنندگان کالا و خدمات ممکن است از موقعیت خود برای سوء استفاده از آنها استفاده کنند. این رویه های غیر منصفانه می تواند شامل موارد زیر باشد.

 • ارائه اطلاعات نادرست یا گمراه کننده
 • اعمال شرایط قراردادی نامنصفانه
 • استفاده از تبلیغات فریبنده

ارائه نامناسب اطلاعات

مصرف کنندگان حق دارند اطلاعات کافی و روشن در مورد کالا یا خدمات را قبل از خرید دریافت کنند. این اطلاعات باید شامل موارد زیر باشد.

 • مشخصات کالا یا خدمات
 • قیمت کالا یا خدمات
 • شرایط قرارداد
 • ضمانت نامه

شروط قرارداد

مصرف کنندگان نگران هستند که ممکن است نتوانند شروط قرارداد را به طور کامل درک کنند. این شروط می تواند شامل موارد پیچیده ای باشد که برای مصرف کننده دشوار است که آنها را به طور کامل درک کند.

پرداخت هزینه های کالا

مصرف کنندگان نگران هستند که ممکن است هزینه های پنهانی یا غیرقابل پیش بینی در خرید کالا یا خدمات وجود داشته باشد. این هزینه ها می تواند شامل موارد زیر باشد.

 • هزینه حمل و نقل
 • هزینه بیمه
 • هزینه مالیات

نحوه تایید یا انصراف از قرارداد

مصرف کنندگان نگران هستند که ممکن است نتوانند به راحتی از قرارداد خرید انصراف دهند. این امر می تواند باعث شود که آنها در صورت بروز مشکل در کالا یا خدمات، در موقعیتی دشوار قرار گیرند.

امکان فریب و تقلب

مصرف کنندگان نگران هستند که ممکن است مورد فریب یا تقلب قرار گیرند. این امر می تواند به دلایل مختلفی از جمله عدم آگاهی، عدم قدرت چانه زنی، و عدم دسترسی به اطلاعات کافی، رخ دهد.

از دست دادن اطلاعات و حریم خصوصی

مصرف کنندگان نگران هستند که ممکن است اطلاعات شخصی آنها در هنگام خرید کالا یا خدمات از دست برود یا به سرقت رود. این امر می تواند منجر به مشکلات امنیتی یا مالی شود.

ضرورت حمایت از مصرف کننده

ضرورت حمایت از مصرف کننده به دو عنصر مهم ضعف مصرف کننده و برتری اقتصادی و تخصصی تامین کننده بستگی دارد.

ضعف مصرف کننده

مصرف کنندگان به دلیل عوامل مختلفی از جمله عدم آگاهی، عدم قدرت چانه زنی، و عدم دسترسی به اطلاعات کافی، در معرض آسیب های احتمالی از سوی عرضه کنندگان کالا و خدمات قرار دارند. این ضعف ها می تواند منجر به بروز مشکلاتی برای مصرف کنندگان، مانند خرید کالا یا خدماتی که با نیازها و انتظارات آنها مطابقت ندارد، یا پرداخت هزینه های اضافی یا غیرمنصفانه، شود.

برتری اقتصادی و تخصصی تامین کننده

عرضه کنندگان کالا و خدمات معمولاً از نظر اقتصادی و تخصصی از مصرف کنندگان برتر هستند. این برتری می تواند منجر به بروز مشکلاتی برای مصرف کنندگان، مانند اعمال رویه های غیر منصفانه، ارائه اطلاعات نادرست یا گمراه کننده، یا استفاده از تبلیغات فریبنده، شود.

فهرست مطالب

مقدمه
مفهوم مصرف کننده
نگرانی های مصرف کننده
ضرورت حمایت از مصرف کننده
حقوق مورد حمایت مصرف کننده
مستثنیات حمایت از مصرف کننده
ضمانت اجرای نقض حقوق مصرف کننده
تکالیف مصرف کننده
نتیجه گیری

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 28

فرمت فایل: پاورپوینت