مقاله مهندسی مجدد و مهندسی معکوس

مقاله مهندسی مجدد و مهندسی معکوس

مهندسی مجدد و مهندسی معکوس
مقدمه مقاله
نوآوری و تغییر در محصولات و خدمات جوامع صنعتی چنان شتابی گرفته است که قدرت انتخاب و خرید بسیاری محصولات و خدمات را از مشتریان گرفته است، به گونه ای که نو بودن بسیاری از کالاها بیش از چند ماه دوام ندارد. سرعت تغییر در خدمات و کالاها و جهانی شدن اقتصاد تأثیر خود را به گونه ای در تمامی بنگاه های اقتصادی نمایان کرده است که رفتار و فرهنگ تمام مردم تحت تأثیر این تغییرات قرار گرفته است.

جوامع و سازمان هایی که خود را با این تغییرات هماهنگ نکرده اند احساس عقب ماندگی دارند و بنگاه های اقتصادی در این گونه جوامع رو به نابودی هستند.

رقابت در سازمان ها و بنگاه های اقتصادی پیشرو چنان سرعت و شتابی دارد که تصور رسیدن به آنها بیشتر اوقات محال و غیر ممکن به نظر می رسد. لحظه ای درنگ باعث حذف و حتی نابودی بنگاه های اقتصادی می شود…………

فهرست مطالب مقاله
بخش اول: مهندسی مجدد
مقدمه ۴
مهندسی مجدد چیست  ۶
تغییر سازمانی ۸
کایزن چیست ۱۱
ویژگی ها و مزایای مهندسی مجدد ۱۱
ضرورت مهندسی مجدد ۱۳
تغییرات ناشی از پیاده سازی ۱۳
رویکرد سازمان ها به مهندسی مجدد ۱۵
تفاوت طراحی مجدد و مهندسی مجدد ۱۷
چه کسانی اجرای مهندسی مجدد را بر عهده دارند ۱۸
متدلوژی های گوناگون مهندسی مجدد ۱۹
عوامل شکست مهندسی مجدد ۲۵
منابع و مأخذ ۲۷
بخش دوم: مهندسی معکوس
مقدمه ۲۹
متدلوژی مهندسی معکوس ۳۲
مرحله اول: تجزیه و تحلیل عملکردی و اقتصادی ۳۲
مرحله دوم: آنالیز عملکرد و دمونتاژ مورد ۳۳
مرحله سوم: آنالیز سخت افزاری و نرم افزاری ۳۳
مرحله چهارم: بهبود محصول و آنالیز ارزشی ۳۴
مرحله پنجم: برنامه ریزی فرایند تولید و تهیه ملزومات تضمین کیفیت ۳۴
مرحله ششم: تهی مستندات نهایی ۳۴
مزایا و دستاوردهای مهندسی معکوس ۳۵
نتیجه گیری نهایی ۳۵
منابع و مأخذ ۳۶

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 38

فرمت فایل: WORD