پاورپوینت تمرین مهارت های روانی

پاورپوینت تمرین مهارت های روانی

تمرین مهارت های روانی
بخشی از فایل مقاله و پاورپوینت
مهارتهای روانی
آشنایی با مهارتهای روانی و نتیجه پژوهشهای انجام شده
شناخت عناصر تمرین مهارتهای روانی و ویژگیهای روانی ورزشکاران موفق
آشنایی با مراحل اجرای برنامه آمادگی روانی
درک اهمیت خودآگاهی در تغییر واکنشهای هیجانی و تغییر رفتار
تشخیص زمان و شرایط اجرای برنامه تمرین مهارتهای روانی
مهارتهای روانی به ویژگیهای ذاتی یا آموخته ورزشکار اطلاق می شود که موفقیت او را ممکن یا محتمل می سازد.
از جمله مهارتهای روانی: کنترل اضطراب – کنترل توجه – داشتن انگیزه درونی و حفظ اعتماد به نفس.
نمونه روشهای روانی شامل: تصویر سازی – گفتگوی درونی – هدف گزینی و آرام سازی (ویلی.۱۹۸۸)

تمرین مهارتهای روانی(PST)
تمرین مهارتهای ذهنی یا روانی است که به منظور بهبود علمکرد افزایش خشنودی و دستیابی به رضایتمندی بیشتر در ورزش و فعالیت جسمانی انجام می شود

اهمیت تمرین مهارتهای روانی
عملکرد مطلوب در ورزش حاصل ترکیبی از تواناییهای فنی- جسمانی و روانی( تمرکز- اعتماد به نفس- مهار کردن اضطراب…)است.
دست کم ۵۰ درصد ورزش ذهنی یا روانی است و در برخی ورزشها این میزان به ۸۰ تا ۹۰ درصد می رسد.
رشد مهارتهای جسمانی و روانی هردو مستلزم تمرین دادن آن بخشی است که برای بهبود عملکرد نیازمند تقویت است.

فهرست
مهارتهای روانی
اهمیت تمرین مهارتهای روانی
سودمندی تمرین
محتوای برنامه های تمرین
مراحل برنامه تمرین مهارتهای روانی
زمان اجرای برنامه
منبع

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 21

فرمت فایل: پاورپوینت