ارتقای عملکرد تیم هندبال با برنامه ریزی آموزشی هدفمند

ارتقای عملکرد تیم هندبال با برنامه ریزی آموزشی هدفمند

مقدمه:
ورزش هندبال به عنوان یک فعالیت ورزشی پر انرژی و جذاب نیازمند توانایی‌ها و مهارت‌های گوناگونی از بازیکنان خود می‌باشد. مربیان نقش بسیار حیاتی در این فرایند دارند زیرا با آگاهی کامل از شرایط جسمانی و روانی بازیکنان می‌ توانند برنامه‌ های آموزشی و تمرینی را به گونه‌ای طراحی کنند که نقاط قوت تیم را تقویت کرده و ضعف‌ها را اصلاح نمایند.

در این مقاله به بررسی ابعاد مختلف قابلیتها و توانایی‌های ورزشی مورد نیاز در هندبال می‌پردازیم. آمادگی جسمانی عمومی و ویژه همچنین خصوصیات اخلاقی و روانی بازیکنان به عنوان عناصر اساسی برنامه‌ ریزی آموزشی مورد بررسی قرار می‌گیرند. در ادامه توانمندی‌های تکنیکی و تاکتیکی همراه با تمرینات ترکیبی برای افزایش مهارت‌های تکنیکی به عنوان قسمتی از برنامه‌های آموزشی مطرح خواهند شد.

هدف اصلی این مقاله ارتقاء عملکرد تیم هندبال از طریق فهم بهتر توانایی‌ها و نقاط ضعف بازیکنان است. مناسب‌ سازی برنامه‌ های تمرینی و آموزشی به خصوصیات افراد، این اهداف را تسهیل می‌کند.

فهرست مطالب
بخش اول: مهارتهای پیشرفته در ورزش هندبال
فصل اول: قابلیتهای ورزشی در هندبال
فصل دوم: تمرینهای مربوط به افزایش قابلیتهای ورزشی در هندبال
بخش دوم: تکنیکها و تاکتیکهای انفرادی و تیمی در ورزش هندبال
فصل سوم: تکنیکها و تاکتیکهای دفاع درهندبال
فصل چهارم: تکنیکها وتاکتیکهای حمله در هندبال
فصل پنجم: تمرینهای مربوط به مهارتهای پیشرفته دفاع
فصل ششم: تمرینهای مربوط به مهارتهای پیشرفته حمله
فصل هفتم: تمرینهای مربوط به مهارت پیشرفته ضد حمله
فصل هشتم: برتری یا کم شدن بازیکنان در دفاع و حمله
فصل نهم: آموزش دروازه بان هندبال
بخش سوم: وسایل کمک آموزشی در ورزش هندبال وروشهای  آماده سازی جسمانی وروانی بازیکنان هندبال
فصل دهم: وسایل ولوازم کمک آموزشی در ورزش هندبال
فصل یازدهم: اصول گرم کردن
فصل دوازدهم: تمرینهای آمادگی جسمانی برای بازیکنان هندبال

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 150

فرمت فایل: پاورپوینت