مقاله انگلیسی خشونت با ترجمه فارسی

مقاله انگلیسی خشونت با ترجمه فارسی

مقاله انگلیسی خشونت با ترجمه فارسی
خشونت استفاده از زور فیزیکی به منظور قرار دادن دیگران در وضعیتی بر خلاف خواست شان است.
در تمامی جهان خشونت به عنوان ابزاری برای کنترل استفاده میشود. در واقع نوعی تلاش برای سرکوب و متوقف کردن اغتشاشگران در مقابل نگرانی های مربوط به اجرای قانون و فرهنگ در یک ناحیه خاص است. کلمه خشونت طیف گستردهای را پوشش میدهد.

خشونت میتواند از درگیری فیزیکی بین دو انسان تا جنگ و نسل کشی که کشته شدن میلون ها نفر از نتایج آن است، گسترده شود. شاخص صلح جهانی به روز شده در ژوئن 2010، 149 کشور بر اساس معیار »عدم خشونت« طبقه بندی کرده است

تعاریف
– خشونت حالتی از رفتار است که با استفاده از زور فیزیکی و یا غیر فیزیکی فرد خشن خواسته خود را به دیگران تحمیل میکند. خشونت ممکن است در اثر خشم اتفاق افتد.

خشونت از نظر لغوی به معنای خشکی، تندی و سختی است.

– هرگونه رفتاری که با هدف وارد نمودن آسیب به یک یا بیش از یک پدیده صورت گیرد رفتار خشونتآمیز نام میگیرد. رفتار خشونت آمیز میتواند در سطح آگاهانه یا ناآگاهانه صورت گیرد.

– خشونت استفاده از زور فیزیکی به منظور قراردادن دیگران در وضعیتی بر خلاف خواستشان، است.

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 29

فرمت فایل: PDF