گزارش تخصصی مستخدم و سرایدار

گزارش تخصصی مستخدم و سرایدار

گزارش تخصصی مستخدم و سرایدار
گزارش تخصصی مستخدمین و سرایداران در ۱۹صفحه تنظیم شده است که شامل فایل word و pdf بوده و فهرست آن به شرح ذیل است:
مقدمه
سرایدار و خدمتگزار همواره در مدرسه حضور دارند و اهمیت این حضور تا جایی است که در معدود روزهایی از سال هم که به خاطر سفر یا هر دلیل دیگری، قصد ترک مدرسه را می کنند، باید با هماهنگی حراست آموزش و پرورش، فردی را به جایگزینی خود قرار دهد. نگهبانی و نگهداری از ساختمان، تأسیسات و وسایل و لوازم مدرسه به عهده آنهاست و مسئولیتشان حتی حول و حوش مدرسه را نیز در برمی گیرد.

وظایف اصلی مستخدم
– شاغل این پست با رعایت اصول و موازین شرعی و اسلامی زیر نظر مدیر و معاون مربوطه وظایف مشروحه ذیل را به عهده دارد :
– بیتوته نمودن در واحد متبوع.
– حضور در محل خدمت حداقل یک ساعت قبل از شروع کار رسمی مدرسه و خروج از آن پس از پایان کار واحد متبوع و تنظیف کامل کلاسهای درس
و محوطه مربوطه در تمام اوقات مقرر ضمن سال و در تابستان و انجام دیگر وظایف در تمیز نگه داشتن دائمی اماکن مختلف واحد متبوع.
– مراقبت در حفظ نگهداری لوازم و اثاثیه و در صورت لزوم دادن گزارش لازم به مدیر مربوط و جلوگیری خروج اموال مدرسه بدون مجوز
– گزارش به موقع به مسؤولین ذیربط در مورد اماکن و تأسیساتی که از حیث تعمیرات نیاز فوری به اصلاح و یا ترمیم دارند
– مراقبت و بازدید ساختمان و تأسیسات به هنگام شب و عنداللزوم دادن گزارش مربوط به مسؤول مربوط.
– بررسی ساختمان و تأسیسات و بازدید مرتب پشت بام ها و آبریزگاهها و گزارش به موقع به مراجع مربوط جهت پیشگیری از هرگونه خطرات وحوادث و خسارات احتمالی.
– مراقبت در حفظ شرایط ایمنی از لحاظ ورود و خروج اشخاص و بازدید و کنترل مواردی که ممکن است به بروز حوادثی منتهی شود.
– همکاری با اولیاء مدرسه و متصدیان دفتری در کلیه امور مربوط به مدرسه در ارتباط با وظایف و مقررات.
– رعایت مراتب ادب و اخلاق اسلامی و مراقبت در رفتار مناسب و آبرومندانه در همه فعالیتهای روزانه بخصوص با دانش آموزان و اولیاء‌ آنان و دوری از هرگونه داد و ستد با دانش آموزان.
– سرایدار موظف است تعلیمات لازم در مورد آتش نشانی و دیگر ضرورتهای مربوط به حفظ ایمنی محیط را با شرکت در دوره های آموزشی مربوط فرا گیرد.

فهرست مطالب
مقدمه… ۴
وظایف اصلی مستخدم… ۴
بیان وضعیت اینجانب….. ۶
توصیه‌های ایمنی در مورد ساختمان مدرسه… ۶
توصیه‌های ایمنی در مورد محوطه بازی بچه‌ها و حیاط مدرسه… ۹
توصیه‌های ایمنی در مورد بچه‌ها.. ۱۳
ارتقای تحصیلات….. ۱۶
مزایای مناسب!.. ۱۷
منابع ۱۹

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 19

فرمت فایل: WORD, PDF