گزارش ویژه خدمتگزار مدرسه

گزارش ویژه خدمتگزار مدرسه

خدمتگزار مدرسه
چکیده:
سرایدار عنصری است که همواره در مدرسه حضور دارد و اهمیت این حضور تا جایی است که در معدود روزهایی از سال هم که به خاطر سفر یا هر دلیل دیگری، قصد ترک مدرسه را می کند، باید با هماهنگی حراست آموزش و پرورش، فردی را به جایگزینی خود قرار دهد. نگهبانی و نگهداری از ساختمان، تأسیسات و وسایل و لوازم مدرسه به عهده اوست و مسئولیتش حتی حول و حوش مدرسه را نیز در برمی گیرد. ما در این گزارش به خوبی وظایف سرایدار و خدمتگزار را شرح داده ایم.

مقدمه:
این شغل دربرگیرنده پستهای سازمانی است که متصدیان آنها ضمن سکونت دایم در محل عهده دار انجام اموری از قبیل حفاظت مدرسه ، تأسیسات و لوازم و وسایل از لحاظ سرقت، خرابی و آسیب در ساعات غیراداری بوده و در ساعات اداری بهخدمات رسانی داخلی، نگهبانی، خدمتگزاری، باغبانی و یا نظایر آن اشتغال دارد.

سرایدار با رعایت اصول و موازین شرعی و اسلامی و مطابق مقررات اداری و مالی، زیر نظر مدیر مدرسه عهده‌دار وظایف مشروحه‌ی ذیل می‌باشد :
ـ حضور در محل خدمت حداقل یکساعت قبل از شروع کار رسمی مدرسه و خروج از آن پس از پایان ساعات کار اداری و تنظیف کامل اطاقها ومحوطه محل کار براساس تقسیم کار در تمام اوقات مقرر ضمن سال و در تابستان و انجام دیگر وظایف .

فهرست
چکیده: ۲
مقدمه: ۳
۲ – ایجاد ارتباط بین کارکنان و چشم‌انداز ۷
۳ – ایجاد فرهنگ شجاعت و ریسک‌پذیری ۸
۴ – تشویق متناسب ۸
۵ -قدردانی فراوان ۹
استانداردهای بهداشتی توالت مدارس ۱۰
تهویه در سرویس‌های بهداشتی ۱۰
استانداردهای بهداشتی دست‌شویی مدارس ۱۱
خصوصیات یک بوفه استاندارد چیست؟ ۱۱
نتیجه : ۱۳
منابع: ۱۴

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 14

فرمت فایل: WORD