فلسفه تربیتی مونته سوری آموزش مبتنی بر نیازهای کودک

فلسفه تربیتی مونته سوری آموزش مبتنی بر نیازهای کودک

مقدمه مقاله فلسفه تربیتی مونته سوری آموزش مبتنی بر نیازهای کودک
ماریا مونته سوری پایه گذار فلسفه تربیتی خود به نام مونته سوری شناخته می شود به عنوان یک روش اندیشیدن جهت تربیت کودکان علاقه خود را به آموزش و پروش اختصاص داد. عقب ماندگی ذهنی در کودکان اولین حوزه علاقه اش بود و اعتقاد داشت که با استفاده از روش های صحیح حتی کودکان با این ویژگی می توانند آموزش پذیر باشند.

به دلیل مشاهده آنکه کودکان عقب مانده رشدی از طریق لمس و احساس اشیاء بهتر یاد می گیرند به آنها حروف الفبای چوبی داد تا با دست های خودشان لمس و بازی کنند. این روش هی آموزشی به آنها مهارت های خواندن و نوشتن را یاد داد نظریه های تعلیم و تربیت مونته سوری به عنوان نظریه های افراطی و تندروانه شناخته می شود.

نظریه رشد او علی رغم عمل گرایی بیشتر از نظریه های افراطی مشتق شده بود و تحت تاثیر رسش قرار داشت. او تاکید داشت که نمی توانیم کودکان را به هر شکلی که می خواهیم بار بیاوریم زیرا آنها تا حدی تحت تاثیر رسش هستند یکی از اصول مرکزی نظریه مونته سوری مفهوم دوره های حساس است.

در دوره حساس نظم که به طور عمده در سه سال اول زندگی رخ می دهد کودکان نیاز زیادی به نظم دارند و دوست دارند اشیاء را در جاهای مرتب و مرتبط شان قرار دهند. این تاکید بر نظم و رویارویی با دوران حساس کودکان نقطه مهمی از فلسفه تربیتی مونته سوری را تشکیل می دهد.

فهرست مطالب مقاله فلسفه تربیتی مونته سوری آموزش مبتنی بر نیازهای کودک

  • مقدمه
  • نظریه رشد
  • دوره حساس نظم
  • دوره حساس توجه به جزئیات
  • دوره حساس استفاده از دست ها
  • دوره حساس راه رفتن
  • دوره حساس زبان آموزی
  • تعلیم و تربیت اولیه در خانه
  • ارزشیابی
  • پایان

مقاله فلسفه تربیتی مونته سوری در قالب پاورپوینت بوده و شامل 33 اسلاید می باشد.

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 33

فرمت فایل: پاورپوینت