پرسشنامه سنجش عوامل مهاجرت به شهرها

پرسشنامه سنجش عوامل مهاجرت به شهرها

پرسشنامه استاندارد سنجش عوامل مهاجرت به شهرها ، این پرسشنامه دارای ۴۸ سوال بوده و هدف آن ارزیابی عوامل مهاجرت به شهرها (عوامل فرهنگی و مذهبی، عوامل آموزشی و پژوهشی، عوامل سیاسی، عوامل اجتماعی، عوامل اقتصادی، عوامل جغرافیایی و اقلیمی) می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه
مهاجرت بی رویه یک بیماری اجتماعی و عامل بسیاری از نابسامانیهای سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی است . در کشور در طول سالهای گذشته مهاجرت وجود داشته و بعد از انقلاب به دلایل متعدد تشدید گردیده است. مسئله مهاجرت به صورت مهاجرت از روستا به شهر، از شهر به روستا، از روستا به روستا ، از شهر های کوچک به شهر های بزرگ در جامعه اتفاق می افتد . مهاجرت یکی از ابعاد مهم فرایند توسعه اقتصادی – اجتماعی به حساب می آید . مدل مهاجرت هریس-تودار ۴، بیان می کند که وجود نرخ بالای مهاجرت از روستا به شهر به دلیل بیکاری بالا است.طبق این مدل، مهاجرت از روستا به شهر تابعی از اختلاف دستمزدهای انتظاری شهر و روستا است(منبع داخل فایل)

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از عوامل مهاجرت به شهرها نمره­ای است که کارکنان به سوالات ۴۸ گویه ای پرسشنامه می­دهند .

مقیاس  پرسشنامه
این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت (خیلی زیاد،۱؛ زیاد۲؛ متوسط،۳؛کم۴؛ خیلی کم؛۵) می­باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.
در (منبع داخل فایل)  متعاقب تایید وضوح و قابل فهم بودن سوالات پرسشنامه توسط چند تن از اساتید، پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه­گیری آلفای کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (۰) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (۱+) به معنای پایائی کامل قرار می­گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می­شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه سنجش عوامل مهاجرت به شهرها برابر با ۷۶/۰ بدست آمد که بیانگر پایایی خوب این پرسشنامه می باشد.

مشخصات پرسشنامه
پایایی و روایی : دارد (با منبع معتبر)
ابعاد (مولفه) : دارد
مدل پرسشنامه : دارد
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج : دارد
نوع فایل : ورد آفیس word
منبغ : دارد
امتیازبندی : دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD