پاورپوینت روش های بیابان زدائی

پاورپوینت روش های بیابان زدائی

روش های بیابان زدائی

اقدام‌هائی که در راستای بیابان‌ زدائی صورت می‌گیرد، باید مبتنی بر اصول جامع توسعه، شامل: طرح‌های جامع‌ نگری (تلفیقی)، توسعه پایدار، برنامه‌های بازدارنده، فعالیت‌های اصلاحی و فعالیت‌های احیائی باشد. طرح‌های جامع‌ن گری: نظام‌های برنامه‌ریزی در کشور ما عموماً از دو دیدگاه بخش یا منطقه‌ای سامان گرفته‌اند.

در واقع تهدید و تجدید حیات در بیابان به نسبت دیگر زیست بوم های حیاتی کره‌ی زمین جدی تر است و این چهره‌ی خشن، ناشی از فقر اقلیمی یا موقعیت زمین شناسی است. به عبارت دیگر، زایش بیابان ها در طول تاریخ زمین، کنشی است طبیعی که به شرایط دشوار جغرافیایی داده شده و قدمتی چند صد میلیون ساله دارد.

در ارزیابی پیوسته پارامتر های مرتبط با بیابان زایی و فعالیت های مقابله با بیابان زایی تعیین شاخص ها و معیارها، گام نخست به شمار می رود که هدف از آن، بررسی امکان دستیابی به مجموعه ای از معیار ها و شاخص هایی گویا، ساده و منطقی است که بتواند نزدیک ترین ارزیابی ممکن به واقعیت را از جریان بیابان زایی و مقابله با بیابان زایی در ایران ارایه دهند.

بیابان زدایی

مقاله بیابان زدایی

با تدوین برنامه ملی مدیریت مناطق بیابانی کشور در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران و برنامه چهارم توسعه به اوج خود رسیده به طوری که امروز جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از موفقترین کشورها در زمینه بیابان‌ زدائی و کنترل فرسایش بادی در سطح جامعه جهانی مطرح است. همانند «بیابان‌ زایی‌» برای‌ بیابان‌ زداییDe-Desertification)‌ ) نیز تعاریف‌ و مفاهیم‌ متفاوتی‌ ارائه‌ شده‌ است‌. تنوع‌، تفاوت‌ و حتی‌ گاهی‌ تضاد میان‌ این‌ مفاهیم‌ و تعاریف‌ عموما ناشی‌ از دیدگاههای‌ متفاوتی‌ است‌.

از جمله‌ تعاریفی‌ که‌ در مورد بیابان‌زدایی‌ بیشتر مورد استفاده‌ قرار گرفته‌ است‌، مضامینی‌ است‌ که‌ عموما به‌ ایجاد شرایط‌ مناسب‌ در جهت‌ احیای‌ پوشش‌ گیاهی‌ اشاره‌ دارد:

در این‌ تعریف‌ بیابان‌زدایی‌ عبارت‌ است‌ از مجموعه‌ اقداماتی‌ که‌ در چهارچوب‌ طرحهای‌ جامع‌توسعه‌ در مناطق‌ خشک‌ و نیمه‌خ شک‌ تا خشک‌ نیمه‌ مرطوب‌ صورت‌ می‌گیرد که‌ مبتنی‌ بر اصول‌ توسعه‌ پایدار بوده‌ و شامل‌ سه‌ گروه‌ فعالیت‌ است‌. در عملیات بیابان‌زدائی باید با روش های صحیح مدیریت مراتع و حفاظت آب و خاک از طرق مختلف مانند جلوگیری از بهره برداری های غیر مجاز و بیش از ظرفیت و استعداد مراتع بیشتر در حفظ این ودیعه الهی کوشش گردد.

همچنین می توان با افزایش هوموس به خاک این مناطق در جهت تقویت خاک و حفظ و تقویت پوشش گیاهی اقدام مؤثر انجام داد. اگر بیابان زایی را بر اساس تعریف کنوانسیون بیابان زایی تعریف کنیم؛ می گوید تخریب سرزمین در مناطق خشک و نیمه خشک و خشک نیمه مرطوب در اثر عواملی مانند عوامل انسانی و عوامل طبیعی. در زمان حاضر عوامل طبیعی، آنچنان نقشی در بیابان زایی ندارند البته خشک سالی‌هایی که به وقوع می‌پیوندد بیابان زایی را تشدید می‌کند.

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 32

فرمت فایل: پاورپوینت