پرسشنامه روابط چند بعدی خود بدن کش

پرسشنامه روابط چند بعدی خود بدن کش

پرسشنامه استاندارد روابط چند بعدی خود بدن

معرفی پرسشنامه

پرسشنامه روابط چند بعدی خود بدن (MBSRQ) شامل ۴۶ ماده است که به منظور ارزیابی تصویر از بدن طراحی شده است و شامل ۶ مولفه می باشد. نسخه نهایی این پرسشنامه توسط کش در سال ۱۹۹۷ تهیه شده است.این پرسشنامه تعدادی جمله درباره شیوه ، تفکر ، احساس یا رفار افراد است .
نمره گذاری پرسشنامه طبق طیف لیکرت است و به صورت زیر نمره گذاری شده است. برای سوالات ۱تا ۳۷ به صورت زیر است :

کاملا موافق موافق ممتنع مخالف کاملا مخالف
۵ ۴ ۳ ۲ ۱

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­ گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

روایی و پایایی این پرسشنامه در پژوهش پری زاده و همکاران (۱۳۹۱) به دست آمده است.

هدف: ارزیابی تصور از بدن
تعداد سوال: ۴۶
روایی و پایایی: دارد
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
فرمت فایل: ورد آفیس WORD
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD