پرسشنامه نگرش نسبت به روابط دختر و پسر

پرسشنامه نگرش نسبت به روابط دختر و پسر

دانلود پرسشنامه استاندارد در مورد نگرش نسبت به روابط دختر و پسر

معرفی پرسشنامه

پرسشنامه سنجش نگرش روابط دختر و پسر ۴۱ گویه دارد که آزمودنی به صورت موافقم/ مخالفم به آن ها پاسخ می دهد .نمره گذاری آن براساس نمره ۰ و ۱ است به این صورت که موافقم ۱ و مخالفم نمره ۰ می گیرد . هدف این پرسشنامه این است که روابط دختر و پسر را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد .

روایی و پایایی پرسشنامه

برای تامین روایی پرسشنامه به شیوه محتوایی به سه نفر از استادان روان شناسی ارائه شد که نظرات ایشان بیانگر منطبق بودن محتوای گویه ها با هدف پرسشنامه بود . پایایی کل  پرسشنامه نیز با آلفای کرونباخ  به دست آمد .(شیخ دارانی و همکاران،۱۳۸۷)

پایایی و روایی: دارد (فارسی)
مولفه: دارد (سوالات مرتبط مشخص شده است)
مقاله بيس: دارد (یک مقاله فارسی)
فرمت فایل : ورد آفیس WORD
تعداد صفحات: ۸
منبع: دارد
تفسیر و نمره گذاری: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 8

فرمت فایل: WORD