پرسشنامه وفاداری به رابطه در بازاریابی صنعتی پلانک رید و نول

پرسشنامه وفاداری به رابطه در بازاریابی صنعتی پلانک رید و نول

وفاداری به رابطه در بازاریابی صنعتی پلانک و همکاران

معرفی پرسشنامه
پرسشنامه وفاداری به رابطه در بازاریابی صنعتی توسط Plank، Reid و Newell در سال ۲۰۰۷ ساخته شده است که از ۴ گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان وفاداری به روابط در بازاریابی صنعتی بکار می رود.نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت ۷ نقطه ای می باشد که برای گزینه های «کاملاً مخالفم»، «خیلی مخالفم»، «کمی مخالفم»، «بی نظرم»، «کمی موافقم»، «خیلی موافقم» و «کاملاً موافقم» به ترتیب امتیازات ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶ و ۷ در نظر گرفته می شود.

هدف: سنجش میزان وفاداری به روابط در بازاریابی صنعتی
تعداد سوال: ۴
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر: دارد
نوع فایل: ورد آفیس WORD
تعداد صفحات: ۲
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 4

فرمت فایل: WORD