پرسشنامه جابجایی نیروی کار

پرسشنامه جابجایی نیروی کار

پرسشنامه استاندارد جابجایی و تحرک نیروی کار

پرسشنامه استاندارد جابجایی و تحرک نیروی کار (منبع داخل فایل) شامل ۲۰ گویه و هفت بعد( رضایت شغلی، نقش جنسیت، اهمیت خانواده، عدالت در ارتقاء،عدالت در پرداخت،ثبات در استخدام) می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه
جابجایی پرسنل در سازمان یکی از ابزارهای مؤثر در مدیریت منابع انسانی بوده و معمولاً به شکل‌های مختلفی انجام می‌گیرد. انتصاب صحیح از جمله اقداماتی است که در کاربرد مطلوب منابع انسانی نقش مؤثر و اساسی ایفا می‌کند. اما انتصاب امری همیشگی نیست بلکه بر اساس شایستگی‌ها، تجربیات و دانشی که افراد در طول خدمت خود کسب می‌کنند باید به مشاغل بالاتر ارتقاء یابند یا اینکه در مشاغل با مسئولیت‌های مختلف جابجا شوند.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از تصمیم خرید نمره­ای است که کارکنان به سوالات ۲۰گویه ای پرسشنامه می­دهند .

مقیاس پرسشنامه

این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت (کاملا مخالفم،۱؛ مخالفم،۲؛ نه موافقم نه مخالف،۳؛موافقم،۴؛ کاملا موافقم؛۵) می­باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.
پایایی این پرسشنامه با آزمون آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار بالای spss بدست آمده است .

مشخصات پرسشنامه
پایایی و روایی : دارد (با منبع معتبر)
ابعاد (مولفه): دارد
مدل پرسشنامه : دارد
تفسیر و توضیحات : دارد (به صورت کامل و به دو طریق تحلیل شرح داده شده است)
نوع فایل : ورد آفیس word
منبع : دارد (منبع پرسشنامه + منبع پایایی)
تعاریف مفهومی و عملیاتی : دارد (با منبع)
امتیازبندی پرسشنامه : دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD