مقاله انواع هواپیما

مقاله انواع هواپیما

انواع هواپیما
تقسیم بندی انواع وسائل پرنده
در اولین قدم کلیه وسائل پرنده ساخته دست بشر را به دو دسته کلی تقسیم بندی می‌نمایند:
– هواپیماها ( Aircraft ): وسائل پرنده جوی «اتمسفر
– فضاپیماها (Spacecraft): وسائل پرنده غیر جوی
برای تقسیم بندی هواپیما (Aircraft) ، جنبه‌های مختلف هواپیما را می‌توان در نظر گرفت.
از نظر سرعت ، هواپیماها را می‌توان به چهار نوع زیر تقسیم بندی کرد:

فهرست مطالب
تقسیم بندی انواع وسائل پرنده
انواع هواپیما از نظر نوع بال
انواع هواپیما از نظر دارا بودن سرنشین
چگالی
انواع هواپیمای مانوری
انواع هواپیمای نظامی ( Military Aircraft )
انواع هواپیما از نظر مکانیزم پرواز:
انواع هواپیماها از نظر نوع موتور ( Power Plant )
اتفاقات مهم در تاریخ پرواز
مباحث مرتبط با عنوان

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 10

فرمت فایل: WORD