پاورپوینت آموزش و پرورش و توسعه

پاورپوینت آموزش و پرورش و توسعه

آموزش و پرورش و توسعه

بخشی از پاورپوینت
آموزش و پرورش رکن اساسی توسعه است، آموزش افراد نوعی سرمایه گذاری ملی است و هر کشوری که در این راه تلاش بیشتری نماید بدون شک از رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی بیشتری در آینده برخوردار خواهد شد، سرمایه انسانی که در نتیجه آموزش حاصل می شود از مهمترین عوامل رشدو توسعه اقتصادی است. هاربیسون در این زمینه اظهار می دارد: منابع انسانی پایه های اصلی ثروت ملتها را تشکیل می دهد، سرمایه و منابع طبیعی عوامل تبعی تولیدند در حالی که انسانها عوامل فعهالی هستند که سرمایه ها را متراکم می سازند و توسعه ملی را به جلو می برد به وضوح کشوری که نتواند مهارت ها و دانش مردمی را توسعه دهد و از آن در اقتصاد ملی به نحو مؤثری بهره برداری نماید، قادر نخواهد بود هیچ چیز دیگری را توسعه دهد.

توسعه چیست

توسعه در لغت به معنای رشد تدریجی در جهت پیشرفته‌ تر شدن, قدرتمندتر شدن و حتی بزرگتر شدن است (فرهنگ لغات آکسفورد, ۲۰۰۱) ادبیات توسعه در جهان از بعد جنگ جهانی دوم مطرح و مورد تکامل قرار گرفت. هدف, کشف چگونگی بهبود شرایط کشورهای عقب‌ مانده (یا جهان سوم) تا شرایط مناسب همچون کشورهای پیشرفته و توسعه‌ یافته است.

امروز تلقی ما از مفهوم توسعه, فرآیندی همه‌ جانبه است (نه فقط توسعه اقتصادی) که معطوف به بهبود تمامی ابعاد زندگی مردم یک جامعه (به عنوان لازم و ملزوم) است. ابعاد مختلف توسعه ملی عبارتند از: توسعه اقتصادی, توسعه سیاسی, توسعه فرهنگی و اجتماعی, و توسعه امنیتی (دفاعی). مناسب نیست بدون توجه به کلیه ابعاد توسعه, صرفاً به یک جنبه اولویت بخشید و دیگر بخش‌ها را در دستور کار آینده قرار داد.

مکاتب مختلف توسعه

فهرست مطالب
بخش اول: توسعه
توسعه چیست؟
مکاتب مختلف توسعه
الف. مکتب تکاملی توسعه
ب. نظریه‌های نوسازی
نظریه رِدفیلد
نظریه اِسملسِر
نظریه روستو
ج. دیدگاه مارکسیستی از توسعه
کشورهای درحال‌ توسعه
مشخصه‌های اجتماعی کشورهای در حال توسعه
توسعه اقتصادی چیست؟
شاخص‌های توسعه اقتصادی
مدل توسعه لوئیس-فِی-رانیس (L-F-R)
رویکرهای توسعه
بخش دوم: آموزش و پرورش کلید توسعه پایدار
آموزش و پرورش، دانایی و توسعه
نهاد آموزش و پرورش به عنوان یک سیستم دارای
از نظر ارسطو انسانها پنج نوع دانایی دارند
شاخص دانایی کشورها
محور های فلسفه آموزش وپرورش
استانداردسازی منابع انسانی آموزش وپرورش
راهکارهای پیشنهادی در برنامه ریزی آموزش و پرورش
آموزش و پرورش کار آمد
معنای یادگیری (گنج درون) از دیدگاه سازمان یونسکو در سه حیطه با عناوین ۳H
بررسی ویژگی‌های آموزش و پرورش کارآمد
ویژگی های آموزش و پروش نوین
نظام آموزش و پرورش در کشورهایی که به شیوه غیر متمرکز عمل می کنند
پیشنهاداتی در امر دست یابی به آموزش و پرورش کار آمد

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 50

فرمت فایل: پاورپوینت