پرسشنامه کنترل عصبانیت

پرسشنامه کنترل عصبانیت

دانلود پرسشنامه استاندارد کنترل عصبانیت خشم شامل پرسشنامه استاندارد امتیازبندی تفسیر و روایی پایایی پرسشنامه

آیا تا به حال آنقدر به خشم آمده اید که کنترل خود را از دست دهید؟ بسیاری از ما،گاهی جوش می آوریم.این پرسشنامه را تکمیل کنید تا متوجه شوید چه میزان کنترل عصبانیت برای شما آسان است یا دشوار است.

روایی و پایایی:
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد.معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (۰) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (۱+) به معنای پایائی کامل قرار می گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می شود.مقصود از روایی یک آزمون یا پرسشنامه، آن خصیصه یا ویژگی ابزار گرد اوری اطلاعات است که مقولاتی را که برای آنها در نظر گرفته شده است تعیین کند.

پایایی و روایی: دارد (خارجی)
منبع: دارد
تفسیر و نمره گذاری: دارد
نوع فایل: word
نسخه فایل PDF : دارد
تعداد صفحات:۱۴

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 14

فرمت فایل: WORD